Skip to main content

Vi ska göra mer för en hållbar nästa generation

Har vår planet en mänsklighetens patient? Det är inte för intet jag funderar över vad som händer på vår planet där bränder, översvämningar och pandemi är en spegelbild av vardagen.

Precis som för samhället i stort har Covid-19 pande- min inneburit att 2020 blev ett mycket speciellt år för Woodsafe. Vår främsta prioritet under pandemin har varit och fortsätter att vara säkerhet och trygghet för våra medarbetare och anhöriga, men också för våra partners, transportbolag och lokala hanterverkare som i vissa stunder behövt utföra underhållsarbeten för att upprätthålla driften.

Woodsafe har ett stort ansvar att begränsa smittspridningen och beslut togs tidigt där restriktioner, begränsningar och besöksförbud har avspeglat vår vardag sedan februari 2020. Det har varit tufft och det är fortfarande tufft, men vår beslutsamhet har gett resultat. Vi har klarat oss från Covid-19 och våra friska medarbetare har kunnat fortsätta producera brandskyddat trä i ökad takt under hela året. När jag tittar tillbaka på 2020 så gläds jag åt att Woodsafe slog rekord i såväl volym som omsättning på 78 Mkr (3,39 Mkr per anställd).

I skrivande stund befinner vi oss i den största efterfrågan på våra tjänster i företagets 30-åriga historia. Detta är ett bevis för att Woodsafe har en given plats inom byggindustrin i Skandinavien och Europa. Som företagsledare har jag aldrig varit rädd att ta risker och investeringar. Mina medarbetare ställer upp i en ansträngd situation och tillsammans skall vi ska vara proaktiva och investera inför framtiden i såväl arbetsmiljö, kapacitet, effektivitet som resurseffektivisering. Under 2020 har vi fortsatt att investera, och bland annat installerade vi Västmanlands största solenergianläggning på taket av vår fabrik. Detta i linje med vår långsiktiga strategi att vara självförsörjande på elektricitet och bli Europas första koldioxidneutrala brandimpregneringsfabrik. När jag ser till verksamhetens nyckeltal har vi lyckats fantastiskt bra med att öka produktionen samtidigt som resursuttag och klimatavtryck minskat på samtliga strategiska mål.

Självklart kan vi fortfarande förbättra oss, och det ska vi göra. I oförminskad takt behåller jag min övertygelse att trä kommer att vara framtidens självklara val av byggmaterial och där brandimpregnering är det självklara valet för säkerhet mot brand. Vi kommer att fortsätta, trots den pressade situation vi lever i för stunden, ge allt för att byggindustrin kan leva upp till kraven på brandskydd och användande av hållbara produkter och produktegenskaper. Woodsafe går nu in i 2021-2022 som kommer att bli företagets mest händelserika år någonsin. Vi ser idag en ökad efterfrågan på våra tjänster och kunskap från allt fler länder och kontinenter.

Thomas Bengtsson
VD och grundare av Woodsafe Timber Protection

Woodsafes hållbarhetsarbete förklarat

Woodsafe Hållbarhetsredovisning 2020

Du kan bläddra i hela Woodsafes hållbarhetsrapport för 2020 här nedan, eller klicka på denna länk för att ladda ner den som pdf:

Hållbarhetsrapport Woodsafe 2020 (33.9 MB)

Våra fem fokusområden

MATERIAL

 

– Vi arbetar med trä, som är en förnyelsebar råvara och binder koldioxid, men som också måste komma från ett hållbart skogsbruk för att inte hota den biologiska mångfalden. Våra uppdragsgivare äger träet och genom ett nära samarbete och dialog säkerställer vi att träråvaran kommer från ett hållbart ansvarstagande skogsbruk.

 

AVFALL

 

- Vi strävar ständigt efter att minska mängden avfall genom att till exempel optimera produktionen för så lite spill som möjligt och att regelbundet se över hur träet packas för transport. Det avfall som ändå uppstår ska sorteras in till ett cirkulärt flöde.
 

 

ENERGI

 

– Vår produktion kräver energi, som till 100 procent ska komma från rena och förnyelsebara källor. Genom vår solenergianläggning är vi självförsörjande på årsbasis och vi säljer överskott till elnätet med ursprungsgaranti via Energitorget på Mälarenergi.
 

 

ARBETSMILJÖ

 

– Woodsafe ska vara en säker och trygg arbetsplats, med en nollvision när det gäller arbetsolyckor och arbetsskador. Vi ska värna om våra medarbetare och bidra till balans i livet mellan arbete, hälsa och fritid.
 
 

 

KUNDHÄLSA

 

– Woodsafe bidrar till trygga hem och arbetsplatser byggda i trä och har ett stort ansvar att se till att miljön för människorna är hälsosam och säker.
 
 

 

Våra hållbarhetsmål

  • Certifierat trä

    - Vårt mål är att all träråvara från våra intressenter senast år 2025 skakomma från ett uthålligt skogsbruk och vara certifierad enligt FSC, PEFC eller SFI (100 procent eller mix).

  • Arbetsmiljö

    - Vårt mål är att senast år 2025 ha eliminerat alla upprepade tunga lyft i verksamheten och att vi haft en treårsperiod utan olyckstillbud som krävt läkarvård. Till år 2023 har vi som målsättning att certifiera oss enligt ISO45001:2018, standarden för arbetsmiljö och säkerhet.

  • Klimatutsläpp och transporter

    - Vårt mål är att senast år 2022 ha tydliggjort en utgångsnivå för företagets klimatutsläpp inom scope 1, 2 och 3*. Utgångsnivån ska visa såväl direkta utsläpp i produktionen som indirekta utsläpp och utsläpp fråntransporter. Vårt långsiktiga mål är att senast år 2030 ha uppnått klimatneutralitet inom alla tre scope.

Året i korthet

78

Mkr försäljning

15

Procentuell ökning av produktionsvolym

1199

Unika projekt

15

Mkr investeringar

30

Procentuell ökning av exportprojekt

0

AJ-olyckor

Projekt - höjdpunkter

World Expo Dubai 2020

World Expo är en av de äldsta och största händelserna på planeten. Vart femte år tar en stad sin tur att vara värd för evenemanget, som varar sex månader i taget och uppmanar varje land i världen att delta i att visa upp det bästa av vad de har att erbjuda. Woodsafe fick i uppdrag av kommitten för Sveriges deltagande på världsutställningen att impregnera allt trä i den svenska paviljongen.

Kilströmskaj

I världsarvsstaden Karlskrona möts skog och hav. Världsarvstaden är byggd på öar mitt i Blekinge skärgård. På en av dessa öar, precis intill Saltöbron, byggs cirka 40 nya lägenheter med generös havsutsikt i flera riktningar. Det kommer att finnas tre unika träbyggnader som lånar in detaljer från Karlskronas landmärken och som samtidigt bildar en ny allmän plats med gröna sluttningar ner till vattnet. Träfasad består av WRC spån som färgats i röd, svart och silvergrå nyans, impregnerade med Woodsafe Exerior WFX.

Minnebergsskolan

Den nya högstadieskolan i Arvika för 900 elever. Skol- byggnaden är helt i trä och anpassar sig fint till omgivningen och Arvikas lilla skala. Byggnaden har tolkat den pedagogiska visionen och föreslagit en skola som ska kännas liten, säker och till- gänglig trots sin storlek. En hållskola för alla helt enkelt, skapad i sin helhet av trä. Fasadbeklädnaden består av värmebehandlad furu som färgats in till harmoniska gröna nyanser, impregnerade med Woodsafe Exerior WFX.

Cederhusen

Världens största trähusprojekt i en innerstadsmiljö. Projektet innehåller fyra byggnader i två kvarter, med totalt 234 lägenheter och 8 rum. Cederhusen kommer att byggas med en massiv trästomme (7300 m3), med undantag för de två nedre våningarna, som är gjorda av betong för att fördela lasterna korrekt i förhållande till grund-förhållandena. Projektets fyra torn, 10-13 våningar höga, bildar en bred front mot söder mot Norra Stationsparken. Träfasad består av cederspån, gul & röd, impregnerade med Woodsafe Exerior WFX.