Skip to main content

Få andra branscher accepterar så bristfällig och felaktig dokumentation som branschen för brandskyddat trä.

Detta drabbar nedströmsanvändare som indirekt bryter mot lagen och där du som boende omedvetet utsätts för falsk trygghet eftersom byggherren/entreprenören använt träprodukter utan att först säkerställa brandtekniska egenskaper.

Det är din skyldighet såsom arkitekt och konsult att ha tillräcklig kunskap för att föreskriva brandskyddat trä, och det är din absoluta skyldighet som entreprenör och byggherre att säkerställa tekniska egenskaper som dokumenterats korrekt.

Massivt trä och träbaserade skivor, t.ex. plywood, har strikta riktlinjer i harmoniserad produktstandard, med rigorösa anvisningar och krav på inledande typprovning, klassificering, certifiering och fortlöpande övervakning.

Trots detta omsätts träprodukter som behandlas på olika sätt där såväl felaktig prestanda och bristande dokumentation som vilseledande dokumentation stadigt ökar.

Att delar av branschens aktörer bortser från kraven gör knappast branschen bättre. Brandskydd av trä handlar om säkerhet. Produkter som placeras på marknaden ska vara dokumenterad av oberoende tredje part. Det är tillåtet för tillverkaren att utforma den typ av dokumentation som de själva önskar för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Men den dokumentation som du som sakkunnig i föreskrivande led, t.ex. arkitekt, sakkunnig brandkonstruktör samt nedströmsanvändare - t.ex. trävaruhandel och byggentreprenör, måste följa är alltid de riktlinjer som är angivna i bland annat Annex ZA-bilagor. Dokumentationen ska vara korrekt med certifierade dokument mot harmoniserad produktstandard.

Tyvärr används ordet "Certifikat", "Certificate" alltför ofta i sammanhanget för att påvisa godkända dokument.

Det finns exempel där ackrediterade institut på uppdrag av producent skapar ett "Certificate" som i princip bara sammanställer fakta från brandprov och klassificeringsrapport. Men "Certificate" är inte på något sätt ett certifierande dokument då det inte riktas mot harmoniserad produktstandard. Därmed är det ett direkt vilseledande dokument utifrån att nedströmsanvändare är i behov av godkända CPR-dokument och inte ett "utlåtande" med titel "Certificate".

Den dokumentation du ska begära är tredjepartsdokumentation som är certifierande dokumentation - t.ex. typgodkännandebevis, CE-certifiering som anger träslag, prestanda och som hänvisar till specifik harmoniserad produktstandard, t.ex. EN14915:2013 (massivt trä) eller EN13986:2004+A1:2015 (träbaserad skiva t.ex. plywood).

Woodsafe förstår det besvärliga med att veta vilken dokumentation som är Skall-krav mot bakgrund av det stora utbudet av felaktig dokumentation och lovord om produktens prestanda. Woodsafe rekommenderar att använda Bilaga-E och Bilaga-C för dokumentationskontroll av produktens egenskaper, tillverkarens certifiering och tillverkarens övergripande kvalitetsmanual.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)