Skip to content

Dokumentationskrav

Hur mycket kan och vet du om dokumentationskraven?

Från början till slut det vill säga, från föreskrivande till upphandling och användande så måste byggproduktens dokumentation vara korrekt och lagstadgade certifieringskrav redovisas från ackrediterad anmält organ. En byggprodukt omfattas genom förordning (skall-krav) där egenskaper för säkerhet mot brandpåverkan skall deklareras.

Detta görs via prestandadeklaration (DoP) och CE-märkning där certifikaten bevisar prestandan. Nationella krav däremot ställer inte krav på typgodkännande även om det är skall-krav att dessa krav skall uppfyllas. Seriösa tillverkare tillhandahåller typgodkännandebevis så att en seriös kvalitativ upphandling genomförs. 

En klar och tydlig rubrik
IMG_0358

Vårt erbjudande

Woodsafe Timber Protection AB tillhandahåller komplett dokumentation enligt europeisk förordning (CPR 305/2011) samt godkännandebevis för nationella lagkrav enligt Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900) via typgodkännandebevis för fasadbeklädnad (SP FIRE 105), brandmotstånd (K210/B-s1,d0) samt bruksklass (EN16755 EXT)

För att underlätta jämförelse av WOODSAFE® och annat fabrikats prestanda rekommenderas system för dokumentkontroll, Bilaga E och Bilaga C med flera som överskådligt visar byggproduktens prestanda, tillverkarens certifiering och tillverkarens övergripande kvalitetsmanual och hållbarhetsarbete.

Brandskydd av trä handlar om säkerhet

Att delar av branschens aktörer bortser från kraven gör knappast branschen bättre. Brandskydd av trä handlar om säkerhet. Produkter som placeras på marknaden ska vara dokumenterad av oberoende tredje part. Det är tillåtet för tillverkaren att utforma den typ av dokumentation som de själva önskar för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Men den dokumentation som du som sakkunnig i föreskrivande led, till exempel arkitekt, sakkunnig brandkonstruktör, samt nedströmsanvändare som till exempel trävaruhandel och byggentreprenör måste följa är alltid de riktlinjer som är angivna i bland annat Annex ZA-bilagor. Dokumentationen ska vara korrekt med certifierade dokument mot harmoniserad produktstandard.

Tyvärr används ordet "Certifikat", "Certificate" alltför ofta i sammanhanget för att påvisa godkända dokument. Det finns exempel där ackrediterade institut på uppdrag av producent skapar ett "Certificate" som i princip bara sammanställer fakta från brandprov och klassificeringsrapport. Men "Certificate" är inte på något sätt ett certifierande dokument då det inte riktas mot harmoniserad produktstandard. Därmed är det ett direkt vilseledande dokument utifrån att nedströmsanvändare är i behov av godkända CPR-dokument och inte ett "utlåtande" med titel "Certificate".