Skip to content

Grossist & Bygghandel

Genvägar är olämpliga när du skall leverera brandskyddat trä

Som grossist, handelsagent och bygghandel förväntas du av din kund att tillhandahålla träprodukter med de rätta produktegenskaperna, som ställs på produkten för att uppfylla gällande brandskyddsdokumentation. 

Som distributionslänk mellan leverantör/tillverkare och nedströmsanvändare måste du komma ihåg att det inte finns några genvägar att leverera en specialprodukt som brandskyddat trä. Anledningen är många och genvägen innebär i princip som tumregel att, när föreskriven produkt ersätts med annat fabrikat utan likvärdiga egenskaper så avviker valet av produkt från bygglovet som kan leda till problem vid slutbesked.

Brandskyddet är beroende av brukslassen.
Har du koll på varför den är så viktig?

Det finns hundratals kemikalier/substanser som kan användas för brandskydd av trä, men enbart ett fåtal är lämpliga att använda i exteriör miljö. Om din beställare skall använda brandskyddat trä som fasadbeklädnad eller i fuktig miljö, så rekommenderar vi att du säkerställa att brandskyddsmedlet har certifierade egenskaper enligt EN-16755 EXT. Om du tillhandahåller en produkt som inte kan påvisa godkännande, kan din beställare drabbas av reklamation och det kommer i sin tur falla tillbaka på dig som säljer grossist som inte säkerställt likvärdiga egenskaper.

  • 1.Kontrollera prestandadeklaration för att säkerställa grundläggande produktegenskaper, men kom ihåg att prestandadeklaration inte per automatik innebär att byggreglerna efterlevs.
  • 2.Kombinationen av prestandadeklaration och typgodkännandebevis ger mest för pengarna, där både byggproduktförordningen och Boverkets byggregler efterlevs.
  • 3.Enskilda brandprov och klassifikationsrapport är inte underlag som kan ersätta certifierade egenskaper.
  • 4.All dokumentation skall komma från anmält organ t.ex. RISE, där det anmälda organet i sig också kontrolleras för korrekt utställda certifikat bland annat Swedac.
  • 5.Om du förändrar, ändrar varunamn eller importerar produkten utanför EU, tar du över ansvaret för produktens egenskaper och dito måste du certifiera produkten innan den placeras på marknaden.

Hur ska jag tänka?

Jag har hittat en annan produkt med samma brandklass till ett billigare pris.

Jag har hittat en annan produkt med samma brandklass till ett billigare pris.

Vad måste jag tänka på? Allt!

En brandklass och billigare pris innebär inte på något sätt att produkten är godkänd att använda eller lämplig att använda.

Det är din skyldighet enligt PBL och CPR att säkerställa att likvärdiga egenskaper på annan produkt är föreskriven.

Min kund kräver ett grönt brandskyddsmedel.
 

Min kund kräver ett grönt brandskyddsmedel.
 

Tyvärr är inte Woodsafe brandskyddsmedel grönt, det är transparent. Men om du söker ett brandskydd ur hälso- och miljöperspektiv, är Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ godkända att användas.

Föreskriven brandklass är B-s1,d0, det har jag hittat på annan produkt än WOODSAFE®.

Föreskriven brandklass är B-s1,d0, det har jag hittat på annan produkt än WOODSAFE®.

En kombination av bokstäver och siffror innebär inte att produkten är lämplig och per automatik kan ersätta föreskriven produkt även om B-s1,d0 framställs. Du måste kontrollera bakomvarande substrat, produktens densitet och tjocklek, luftspalt eller inte luftspalt och så vidare.

Vi rekommenderar att du rådgör med sakkunnig konsult, eller gör det enkelt för dig och kontaktar WOODSAFE® för ett ALLT-I-ETT koncept.

Hur skall jag tänka om en aktör säger att deras produkt är likvärdig WOODSAFE®?

Hur skall jag tänka om en aktör säger att deras produkt är likvärdig WOODSAFE®?

Självklart kan det finnas likvärdiga produkter, men lita aldrig på lovord. Begär alltid tredjeparts-dokumentation från instanser som RISE eller dess motsvarighet.

Det finns mängder av tomma löften på marknaden, precis som det finns hemmagjorda certifikat som helt saknar värde.