Skip to content

Vision

Vårt ansvar

Att framtidens byggande är klimatneutralt och användandet av trä som basmaterial ska vara en hållbar självklarhet.

Vi tror på ett växande samhälle där träindustrins inblandade parter arbetar tillsammans för att bygga hållbara bostäder åt alla. Vi är övertygade om att samhället måste byggas med minimalt negativt klimatfotavtryck och där brandskydd av träprodukter har en självklar plats i byggandet med trä.

Genom att upprätthålla intern och extern kompetens i val av samarbetspartners kan vi ställa tydliga krav på hållbart skogsbruk, hållbart byggande med trä och i ett större perspektiv bidra till samhällsutveckling där vi delar vår kunskap och hållbara träprodukter.

Hållbarhet

Vi ska göra mer för en hållbar nästa generation