Skip to content

Tillverkning

Woodsafe Timber Protection AB:s förädlingsteknologi bygger på vakuumtryckimpregneringsprocess som förädlar träet i sig självt och där träprodukten blir själva brandskyddet. Processerna är kontrollerade i fortlöpande tillverkningskontroll genom flertalet institut bland annat RISE (0402). Tillverkningsprincipen vi förhåller oss till är den enda av branschen ansedd som tillförlitlig för brandskydd av trä.

2020-04-14 09.11.01

Brandskyddat trä

Vår tillverkning och godkännande omfattas av:

  • Typgodkännandebevis enligt Boverkets byggregler
  • Typgodkännandebevis enligt Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900)
  • Byggproduktförordningen 305/2011, Annex ZA, AVCP system 1
  • MK certifiering (ETA, Denmark)
  • IMO certifiering (DNV)
  • Kvalitets och systematiskt ledningssystem ISO 9001:2015
  • Systematiskt miljöledningssystem ISO 14001:2015
  • Flame Retardant Approved Treater, WPA (Storbritannien)

Tillverkningen följer svenska värderingar för kvalitét, arbetsförhållande och socialt ansvarstagande

Den värdekedja Woodsafe Timber Protection AB bidrar med till träindustrin är spetskompetens att förädla trämaterialets naturliga egenskaper mot brand, till de högsta möjliga för materialet. I vårt dagliga arbete ser vi till varje projekts förutsättningar såsom kapillära egenskaper, cellstruktur, innehåll av lignin med mera för att kunna leverera optimal kvalitét. Men vår vardag handlar om mer än produktion av brandsäkra träprodukter.

Vi värderar och prioriterar våra medarbetares arbetsförhållanden där balans mellan arbete och fritid värderas högt, parallellt med att våra intressenters förväntningar alltid tas i beaktning. Via tydliga instruktioner och tydligt ledarskap skapar vi kvalitét i djupet av värdekedjan och i våra medarbetare och leverantörers vardag. 

Rätt dokumentation

Det viktigaste är inte att ha flest träslag dokumenterade enligt B-s1,d0. Det viktigaste är att visa upp trovärdig dokumentation i enlighet med regelverket baserad på rätt förutsättning för användningen. Exempel på korrekt dokumentation är resultat som baseras på sampling av tredjepart anmält organ exempelvis RISE.

D O K U M E N T B I B L I O T E K