Skip to content

Brandkonsult

Brandklass till nivå med regelverket.
Har du koll på trä?

Vissa säger... Inga problem, vi löser det.

På Woodsafe säger vi... Låt oss tillsammans diskutera fram en lösning!

Brandtekniskt regelverk är komplext. Det kan vi vara överens om oavsett vilket byggnadsmaterial som används. I din roll som brandkonsult eller rådgivare anses du som sakkunnig med betrodd kompetens att ta rätt beslut.

Men frågan är. Har du koll på träets egenskaper i relation hur olika träslag reagerar vid brand? Flertalet faktorer har direkt koppling till aktuell redovisad brandklass som allt för ofta inte efterlevs. Det finns många exempel på brister exempelvis 2, -3 eller 4sidig exponering. På vilket sida finns brandskyddet, på samtliga eller enbart synlig sida. Är träpanelen brandskyddsmålad eller brandimpregnerad?

Frågorna är många och fallgroparna således lika många om inte fler. Woodsafe Timber Protection är bäst på det vi gör i mer än 30år i branschen. Önskar du sakkunnig rådgivning, kontakta support@woodsafe.com eller kontakta kundtjänst direkt på 010-2067230.

Ditt arbete riskerar lakas ut om du bortser från bruksklassen.
Är det värt det?

En av den viktigaste egenskapen vid exteriör användning är bruklassen, det vill säga, om brandskyddsmedlet är lämpligt att använda i exteriör fuktig miljö eller inte. När du vill vara trygg med din brandskyddsdokumentation säkerställ då att EN16755 EXT uppfylls och att produkten omfattas av typgodkännandebevis. Detta råd är kanske ett av det mest värdefulla du fått när det kommer till föreskrivande av brandimpregnerat trä. 

Wstp-WFX-19-4 Full
  Samma brandklass ex.vis träslag och SP FIRE 105 Helheten i systemets uppbyggnad godkänd CE-certifikat Typgod-kännandebevis Bruksklass EN16755 ISO 9001 Bruksklass, naturlig åldring utan ytbehandling Bruksklass, naturlig åldring med ytbehandling
Fabrikat A Ja Ja Ja, lagkrav Ja Ja Ja Ja, enligt EN16755 EXT Ja, enligt EN16755 EXT
Fabrikat B Ja Ja Ja, lagkrav Nej, inte lagkrav Nej, inte lagkrav Nej, inte lagkrav Enbart enligt BS-EN16755 EXT som inte är en godkänd europeisk standard Enbart enligt BS-EN16755 EXT som inte är en godkänd europeisk standard

 

Fem värdefulla råd helt gratis

Till dig som brandkonsult

  • 1Säkerställ att brandimpregnerat trä omfattas av prestandadeklaration enligt kraven för CPR 305/2011 och EN14915. Kom ihåg att kontrollera egenskaperna mot själva användningsområdet och att produktegenskaperna deklareras enligt AVCP system 1, som är den nivå på kontroll som krävs.
  • 2Kom ihåg att CE märkning inte är ett godkännandebevis, det är en deklaration av produktens prestanda, som nödvändigtvis inte uppfyller nationella regler enligt Boverkets byggregler, Plan, -och bygglagen (SFS 2010:900)
  • 3Ta hjälp av system för dokumentkontroll, Bilaga-E, Bilaga-C och Fråga och Svar, som ger en tydlig överblick om olika fabrikats egenskaper och certifiering.
  • 4Brandimpregnerat trä kan uppnå flertalet olika brandklasser. Men därmed inte sagt att brandskyddsmedlet har lämpliga egenskaper för att monteras i exteriör miljö som fasadbeklädnad. Bruksklass EN16755 EXT är inte ett lagkrav, men en självklarhet att kontrollera för ett hållbart byggande med brandsäkert trä.
  • 5Se till helheten av tillverkarens dokumentation, vilket anmält organ som utfärdat certifikaten och tillgången på tillhörande dokumentation.

Tips från 34år av expertis

Woodsafe Timber Protection AB:s råd är att om du vill känna dig trygg i ditt föreskrivande och arbeta professionellt, då ska du använda dig av produkter med typgodkännandebevis som fastställer att produktens tekniska egenskaper överensstämmer med kraven i Boverkets BBR och Plan- och Bygglagen PBL (SFS 2010:900).

Förslag till föreskrivande text

B-s1,d0 Massivt trä

K210/B-s1,d0

B-s1,d0 Plywood

SP FIRE 105

Bilagor

Varning för kopior av WOODSAFE® Exterior WFX

Viktig information om SP FIRE 105

Samma prestanda är inte hela sanningen

Typgodkännandebevis ger svaren du behöver

Tolka och bedöma dokumentationen

Varför skall jag föreskriva WOODSAFE®?