Skip to content

Brandkonsult

Rätt produkt på rätt ställe är självklart. Det gäller även bruksklass

Att föreskriva rätt brandklass utan bruksklass är direkt olämpligt. I din roll som sakkunnig brandkonsult eller rådgivare har du fått byggherrens förtroende att på bästa sätt föreskriva brandklass och möjlighet till att hänvisa fabrikat med de rätta egenskaperna, baserat på certifierad dokumentation. Tyvärr blir inte föreskrivna egenskaper inte alltid det som upphandlas, på grund av begreppet ”eller likvärdig” då många intressenter inte förstår full ut vad bytet av fabrikat kan innebära. För dig som sakkunnig brandkonsult bär du ett mycket stort övergripande ansvar att markera rätt och fel om du upptäcker att föreskriven produkt byts ut mot en annan. På frågan i marknadsundersökning svara mer än 78% att det är viktigt att sakkunnig brandkonsult stoppar projektet om bristande dokumentation eller produkt används.

Byggproduktförordningen är ett lagkrav (CPR 305/2011)

Massivt trä omfattas av krav på prestandadeklaration där brandimpregnerat trä hamnar i kontrollsystem 1, till skillnad från oförädlat trä som deklareras enligt system 4. Viktigt att komma ihåg är att allt trä som på något sätt modifieras i sådan utsträckning att få förändrad prestanda, skall provas och deklareras utifrån resultatet. Exempelvis vanlig obehandlad gran som målas med vanlig färg uppfyller inte nödvändigtvis D-s2,d0 såsom regelverket menar enligt CWFT. Under samma förutsättning kan värmebehandling, acetylering, oljeimpregnering påverka prestandan från D-klass till E-klass eller sämre. 

Cederhusen_1
  Samma brandklass ex.vis träslag och SP FIRE 105 Helheten i systemets uppbyggnad godkänd CE-certifikat Typgod-kännandebevis Bruksklass EN16755 ISO 9001 Bruksklass, naturlig åldring utan ytbehandling Bruksklass, naturlig åldring med ytbehandling
Fabrikat A Ja Ja Ja, lagkrav Ja Ja Ja Ja, enligt EN16755 EXT Ja, enligt EN16755 EXT
Fabrikat B Ja Ja Ja, lagkrav Nej, inte lagkrav Nej, inte lagkrav Nej, inte lagkrav Enbart enligt BS-EN16755 EXT som inte är en godkänd europeisk standard Enbart enligt BS-EN16755 EXT som inte är en godkänd europeisk standard

 

Fem värdefulla råd

Till dig som brandkonsult

  • 1Säkerställ att brandimpregnerat trä omfattas av prestandadeklaration enligt kraven för CPR 305/2011 och EN14915. Kom ihåg att kontrollera egenskaperna mot själva användningsområdet och att produktegenskaperna deklareras enligt AVCP system 1, som är den nivå på kontroll som krävs.
  • 2Kom ihåg att CE märkning inte är ett godkännandebevis, det är en deklaration av produktens prestanda, som nödvändigtvis inte uppfyller nationella regler enligt Boverkets byggregler, Plan, -och bygglagen (SFS 2010:900)
  • 3Ta hjälp av system för dokumentkontroll, Bilaga-E, Bilaga-C och Fråga och Svar, som ger en tydlig överblick om olika fabrikats egenskaper och certifiering.
  • 4Brandimpregnerat trä kan uppnå flertalet olika brandklasser. Men därmed inte sagt att brandskyddsmedlet har lämpliga egenskaper för att monteras i exteriör miljö som fasadbeklädnad. Bruksklass EN16755 EXT är inte ett lagkrav, men en självklarhet att kontrollera för ett hållbart byggande med brandsäkert trä.
  • 5Se till helheten av tillverkarens dokumentation, vilket anmält organ som utfärdat certifikaten och tillgången på tillhörande dokumentation.

Tips

Woodsafe Timber Protection AB:s råd är att om du vill känna dig trygg i ditt föreskrivande och arbeta professionellt, då ska du använda dig av produkter med typgodkännandebevis som fastställer att produktens tekniska egenskaper överensstämmer med kraven i Boverkets BBR och Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) PBL.

Föreskrivande text

B-s1,d0 Massivt trä

K210/B-s1,d0

B-s1,d0 Plywood

SP FIRE 105

Bilagor

Varning för kopior av WOODSAFE® Exterior WFX

Viktig information om SP FIRE 105

Samma prestanda är inte hela sanningen

Typgodkännandebevis ger svaren du behöver

Tolka och bedöma dokumentationen

Varför skall jag föreskriva WOODSAFE®?