Skip to content

Funktionsbeskrivning

Eld uppstår när balans uppnås mellan de tre elementen: bränsle – värme – syre. Genom att påverka ett eller fler av dessa element så kommer eld inte att uppstå, eller att åtminstone minska. WOODSAFE® brandimpregnering innebär tillförsel av brandhämmande kemiska ämnen, som vid värmepåverkan reagerar varav en oxidationsreaktion startar och den balansen för att utveckla en eld kraftigt reduceras eller uteblir helt.

kolning300-1
Wstp_factory_5_1350

Så fungerar WOODSAFE®

Genom impregnering och fixering av brandskyddsmedlet i träslagets cellstruktur finns ett passivt brandskydd som aktiveras vid värmepåverkan. I sådan situation skapas en kedjereaktion i det passiva brandskyddet varav vatten och koldioxid bildas och som skapar obalans i brandtriangeln. Resultatet blir att de antipyrolysgaser som bildas och som är de mest effektiva i processen, ger tillväxten av eld som att elda blöt ved, det vill säga att träet förkolnar, men brinner inte okontrollerat. Den prestanda som är fastställd i våra certifikat är alltså träslaget i sig självt som uppnår, där brandimpregnering och träslaget blir ett med varandra. Principen för WOODSAFE® impregnering är den samma för SP-Fire 105, B-s1,d0, k210/B-s1,d0. Samtliga dessa avspeglar produkten även om inte varje enskilt träslag är provat specifikt mot klassen.

Träet skall bidra med kontrollerat brandförlopp & minimal rökutveckling

Avgörande skillnad mellan brandimpregnering och applicering av ytskikt såsom brandskyddsfärg är att förbättra träet egna prestanda mot brand, inte ett applicerat ytskikt som inte ger träet förbättrade egenskaper. 

Förutsättningar för godkännande skiljer sig åt beroende på system. Brandskyddsmålning ger ett ytskikt som sväller vid värmepåverkan och leder därmed bort värmepåverkan från träproduktens yta, medan WOODSAFE® brandimpregnering skapar brandskyddande egenskaper i själva träet via impregnering och fixering i träets cellstruktur på samtliga sidor.

WOODSAFE®

Brandsäkert trä förkolnar vid brand

WOODSAFE® v/s brandskyddsfärg

I brandskyddshandlingar beskrivs kravet på brandklass exempelvis B-s1,d0. I valet av system för att uppnå kravet finns vanligtvis två alternativ. 

Brandskyddsfärg är ett alternativ som är filmbildande och skapar således enbart ett färgskikt som skyddar träet, men det förändrar inte träet i sig självt. Standarden säger att brandskyddsfärgen skall appliceras på en bärare av klass D, det vill säga, ett trä baserat substrat oavsett vilket. 

WOODSAFE® -systemet förädlar träet till att uppnå brandklassen i sig självt. Varje enskilt träslag är provat och godkänt för aktuell brandklass. Från fabrik levereras produkten CE-märkt och typgodkänd.

WOODSAFE®

WOODSAFE®

 • Varje enskilt träslag har en verifierad brandklass

 • Träet i sig självt utgör B-s1, d0, (s2), SP FIRE 105, K210/B-s1,d0

 • Bildar ingen filmbeläggning

 • Bevarar struktur, känsla och nyans

 • Lämplig för tuffa miljöer, till exempel korridorer, gym, idrottshallar

Brandskyddsfärg, lack

Brandskyddsfärg, lack

 • Brandskyddsfärg, -lack är filmbildande

 • Träet är fortfarande D-s2,d0

 • Reducerar struktur, känsla och nyans

 • Känslig för träets naturliga rörelse

 • Känsligt för slitage och slag

 • På plats utförande ej likvärdig certifiering