Skip to content

Hocus Pokus?
Nej, det är WOODSAFE®

Eld uppstår när balans uppnås mellan tre nödvändiga element: bränsle – värme – syre. Genom att påverka ett eller fler av dessa element så kommer eld inte att uppstå, eller att åtminstone minska. WOODSAFE® brandimpregnering innebär att vi tillför brandhämmande ämnen, och som vid värmepåverkan reagerar varav en oxidationsreaktion startar och den balansen för att utveckla en eld kommer kraftigt reduceras eller utebli helt.

kolning300-1
Wstp_factory_1_1350_0

Så fungerar det i praktiken

Genom impregnering och fixering av brandskyddsmedlet i träslagets cellstruktur finns ett passivt brandskydd som aktiveras vid värmepåverkan. I sådan situation skapas en kedjereaktion i det passiva brandskyddet varav vatten och koldioxid bildas och som skapar obalans i brandtriangeln. Resultatet blir att de antipyrolysgaser som bildas och som är de mest effektiva i processen, ger tillväxten av eld som att elda blöt ved, det vill säga att träet förkolnar, men brinner inte okontrollerat. Den prestanda som är fastställd i våra certifikat är alltså träslaget i sig självt som uppnår, där brandimpregnering och träslaget blir ett med varandra. Principen för WOODSAFE® impregnering är den samma för SP-Fire 105, B-s1,d0, k210/B-s1,d0. Samtliga dessa avspeglar produkten även om inte varje enskilt träslag är provat specifikt mot klassen.

WOODSAFE® ger rätt förutsättning för kontrollerat brandförlopp & minimal rökutveckling

Den avgörande skillnaden mellan WOODSAFE  brandimpregnering i jämförelse med brandskyddsmålning är att brandimpregnering förändrar träets egenskaper, det gör inte brandskyddsmålning.

Det brandskyddsfärgen bidrar med är ett tunt ytskikt på träets yta som sväller och skyddar träet vid brand, men träets egna brandklass är fortfarande D-s2,d0 eller sämre. Detta innebär att det är helt avgörande att brandskyddsmålning utförs på samtliga sidor av träet, annars saknas brandskyddande ytskikt, detta till skillnad från WOODSAFE brandimpregnering som alltid har 6sidors djupgående brandskydd.

WOODSAFE brandimpregnering är helt enkelt ett bättre och säkrare alternativ än brandskyddsmålning.

WOODSAFE®

Bäst när det behövs som mest!

WOODSAFE® v/s BRANDSKYDDSFÄRG

I brandskyddshandlingar beskrivs kravet på brandklass exempelvis B-s1,d0. I valet av system för att uppnå kravet finns vanligtvis två alternativ. 

Brandskyddsfärg är ett alternativ som är filmbildande och skapar således enbart ett färgskikt som skyddar träet, men det förändrar inte träet i sig självt. Standarden säger att brandskyddsfärgen skall appliceras på en bärare av klass D, det vill säga, ett trä baserat substrat oavsett vilket. 

WOODSAFE® -systemet förädlar träet till att uppnå brandklassen i sig självt. Varje enskilt träslag är provat och godkänt för aktuell brandklass. Från fabrik levereras produkten CE-märkt och typgodkänd.

WOODSAFE®

WOODSAFE®

 • Varje enskilt träslag har en verifierad brandklass

 • Träet i sig självt utgör B-s1, d0, (s2), SP FIRE 105, K210/B-s1,d0

 • Bildar ingen filmbeläggning

 • Bevarar struktur, känsla och nyans

 • Lämplig för tuffa miljöer, till exempel korridorer, gym, idrottshallar

Brandskyddsfärg, lack

Brandskyddsfärg, lack

 • Brandskyddsfärg, -lack är filmbildande

 • Träet är fortfarande D-s2,d0

 • Reducerar struktur, känsla och nyans

 • Känslig för träets naturliga rörelse

 • Känsligt för slitage och slag

 • På plats utförande ej likvärdig certifiering