Skip to content

BS-EN16755 (Bruksklass) förordet har ändrats efter kritik från CEN

BSI (British Standards Institution), Storbritanniens nationella standardiseringsorgan, har sedan tidigare tillämpat särskild skrivelse i förordet till BS-EN16755 (Note1) som möjliggjorde att viktiga bedömningsparametrar inte bedömdes för godkännande av bruksklass. Detta har kritiserats starkt av CEN, European Committee for Standardization. CEN är en sammanslutning som samlar de nationella standardiseringsorganen i 34 europeiska länder.

Kritiken från CEN mot BSI har lett till att BSI nu annulerat tidigare förord till BS-EN16755 Durability of reaction to fire performande. I klartext innebär tillbakadragandet av förordet (Note 1) att utställda certifikat från exempelvis Warrington i UK inte överensstämmer med reviderad utgåva BS-EN16755 (2022-10-19), och är därmed ogiltiga att tillämpa.

Bruksklass