Skip to content

Strategisk inriktning

"Vår strategi bygger på kunskap, förtroende och dokumentation"

Strategi för lönsam tillväxt

"Fokus för de närmaste 5 åren ligger på att återinvestera vinster för att stärka expansion och lönsam tillväxt"

Omvärldens utveckling med sikte på skogen visar att vår mission att förädla skogens produkter till högkvalitativa brandskyddade produkter är högst relevant. Vårt fokus är att förbättra möjligheterna till hållbart byggande och leverera på våra initiativ för lönsam tillväxt.

Puzzle Pieces-H01-2k

Strategiska intiativ

 • Driftsäker och stabil produktion
 • Effektiviseringsprogram
 • Optimering av processer och rutiner
 • Minskat klimatavtryck
 • Optimerad produktmix
 • Efterlevnad av intressenternas behov
 • Optimerad kapacitet och leveranssäkerhet
 • Integrera kommunikation
 • Öka tillgänglighet av information i värdekedjan
 • Organisk tillväxt
 • Nedströms tillväxt
 • Kunskapslyft genom WOODSAFE® Academy

Vi utmanar intressenter att se till helheten av produktens värdekedja för en hållbar framtid

2_speed

Förbättra effektivitet och prestation

 • Driftsäker och stabil produktion
 • Effektivitetsprogram
 • Optimering av processer och rutiner
 • Minskat klimatavtryck
1_chart

Skapa lönsamhet genom mervärde till kund

 • Optimera produktionsmix
 • Efterlevnad av intressenternas behov
 • Optimerad kapacitet och leveranssäkerhet
10_Data share

Digitalisering

 • Integrera kommunikation
 • Öka tillgänglighet av information i värdekedjan

2_creative solution

Expandera i värdekedjan 

 • Organisk tillväxt
 • Nedströms tillväxt
 • Kunskapslyft genom WOODSAFE® Academy

Woodsafe Timber Protection AB:s mission

Woodsafe Timber Protection AB:s mission att erbjuda en hållbar värdekedja för framställning av brandtrygga träprodukter genomsyrar bolagets verksamhet och styr hur vi tänker och hur vi agerar proaktivt. Över hela världen ökar medvetandet om klimatkrisen och att det krävs en omställning till ett klimatneutralt samhälle.

Cirkulär ekonomi skall in och linjär ekonomi skall ut. Woodsafe Timber Protection AB är inte optimalt positionerat för dessa trender, men vi har kommit en lång väg, och vi är i ständig utveckling för att nå en optimal posionering för dessa trender.

Den ökade efterfrågan av träprodukter med egenskaper mot brand i kombination med vår starka konkurrenskraft skapar möjligheter och stark grund från vilket vi kan växa. Hälsa och säkerhet för människor och egendom är vår högsta prioritet. För att nå våra mål är god lönsamhet en förutsättning för att fortsätta investera och steg för steg nå våra mål, där hållbara samhällen byggda av trä blir verklighet.

I närtid skapas lönsamhet genom effektivisering såväl i produktion, kommunikation och digitalisering som driver utvecklingen mot en säker och stabil produktion. Vår strategi sträcker sig till 2025 och inkluderar fyra strategiska prioriteringar med tolv tydliga iniativ.

Wstp-helhet-2