Skip to content

Försäkringsbolag skärper kraven på brandskyddat trä

I åratal har Woodsafe spridit budskapet att brandskydd utan bruksklass inte är ett hållbart val av brandskydd. Bruksklassen EN16755 EXT är utvecklad på basis av ASTM D2898 från USA på 1970-talet. Äntligen har försäkringsbolag fått upp ögonen för bruksklassen betydelse och ställer nu krav redan i projekteringsstadiet att träfasad skall vara TYPGODKÄND enligt SP-Fire 105 och EN16755 EXT.

 

Läs mer genom att klicka på länken

Cederhusen