Skip to content

Nya försäkringskrav på brandskydd i träbyggnader

Länsförsäkringar har utökat sina krav på brandskydd av höga träbyggnader. Boverkets byggregler tar inte hänsyn till hur brandskydd i en träfasad påverkas på lång sikt. Därför ställer Länsförsäkringar nu bland annat krav på att brandskyddet i träfasader ska ha bevisad beständighet i utomhusklimat
PM2