Skip to content

Plywood Euroklass B-s1,d0 inomhusapplikation

Träpanel skall brandimpregneras till Euroklass B-s1,d0 med fabrikat Woodsafe, eller av fabrikat med likvärdig dokumentation. Med likvärdig dokumentation skall följande egenskaper framgå från dokumentationen: 

  • Träslag och tjocklek 
  • Monteringsförhållande med luftspalt 
  • Bakomliggande substrat 
  • Tillhörande handlingar för användande och hantering av produkten 
  • Prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen, EN13986system 1
  • Typgodkännandebevis enligt 8 kap, 4 § 2 och 3 PBL, -Boverkets byggregler 2:2, 5:231, 6:21 
  • Bruksklass (lämplighetsprovade egenskaper) EN16755 INT1, INT2 

Tips och vägledning:
För att förbättra produktegenskaper och dokumentation kan Bilaga-E och C användas.