Skip to content

Träbeklädnad SP-Fire 105

Träpanel skall brandimpregneras till SP-Fire 105 med fabrikat Woodsafe eller av fabrikat med likvärdig dokumentation. Med likvärdig dokumentation skall följande egenskaper framgå från dokumentationen: 

  • Träslag och tjocklek 
  • Monteringsförhållande med luftspalt 
  • Bakomliggande isoleringstyp 
  • Bakomliggande substrat 
  • Tillhörande handlingar för användande och hantering av produkten 
  • Prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen, EN14915 system 1
  • Typgodkännandebevis enligt 8 kap, 4 § 2 och 3 PBL, -Boverkets byggregler 2:2, 5:551 punkt -2, -3, -4, och 6:21 
  • Bruksklass (lämplighetsprovade egenskaper) EN16755 INT1, INT2 samt EXT* 

Tips och vägledning:

  • För att förbättra produktegenskaper och dokumentation kan Bilaga-E och C användas
  • Notering: Beroende på land används tilläggsindex olika till exempel Norge -s3 och Danmark -s2

* För beklädnad utan ytbehandling i exteriör miljö rekommenderas i tillägg till EN16755 EXT även Wood Protection Association (WPA) klassificering Leach resistance (LR), som baseras på sammansättningen av brandskyddsmedlets egenskaper.