Skip to content

Massivt trä Euroklass B-s1,d0 inomhusapplikation

Träpanel skall brandimpregneras till Euroklass B-s1,d0 med fabrikat Woodsafe eller av fabrikat med likvärdig dokumentation. Med likvärdig dokumentation skall följande egenskaper framgå från dokumentationen: 

 • Träslag och tjocklek 
 • Monteringsförhållande med luftspalt 
 • Bakomliggande substrat 
 • Tillhörande handlingar för användande och hantering av produkten 
 • Prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen, EN14915 system 1
 • Typgodkännandebevis enligt 8 kap, 4 § 2 och 3 PBL, -Boverkets byggregler 2:2, 5:231, 6:21 
 • Bruksklass (lämplighetsprovade egenskaper) EN16755 INT1, INT2 

Tips och vägledning:

För att förbättra produktegenskaper och dokumentation kan Bilaga-E och C användas

 

Massivt trä Euroklass B-s1,d0 exteriörapplikation

Träpanel skall brandimpregneras till Euroklass B-s1,d0 med fabrikat Woodsafe, eller av fabrikat med likvärdig dokumentation. Med likvärdig dokumentation skall följande egenskaper framgå från dokumentationen: 

 • Träslag och tjocklek 
 • Monteringsförhållande med luftspalt 
 • Bakomliggande substrat 
 • Tillhörande handlingar för användande och hantering av produkten 
 • Prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen, EN14915 system 1
 • Typgodkännandebevis enligt 8 kap, 4 § 2 och 3 PBL, -Boverkets byggregler 2:2, 5:231, 6:21 
 • Bruksklass (lämplighetsprovade egenskaper) EN16755 INT1, INT2 samt EXT* 

Tips och vägledning:

 • För att förbättra produktegenskaper och dokumentation kan Bilaga-E och C användas. 
 • Notering: Beroende på land används tilläggsindex olika till exempel Norge -s3 och Danmark -s2.

* För beklädnad utan ytbehandling rekommenderas i tillägg till EN16755 EXT även Wood Protection Association (WPA) klassificering Leach resistance (LR), som baseras på sammansättningen av brandskyddsmedlets egenskaper.