Skip to content

Brandskyddet gäller för helheten

Det är inte ovanligt att beslutet att köpa brandimpregnerat trä baseras på den brandklass som angetts i brandskyddsdokumentationen, exempelvis Euroklass B-s1,d0, utan att övriga förutsättningar värderats. Det är inte ovanligt att träpanel är godkänd B-s1,d0 direkt på underlaget, alltså ingen luftspalt men också att träpanelen är godkänd som tät vägg, men inte monterad som glespanel, exempelvis med 10mm springa mellan träpanelerna. 

Wstp_burnhouse_LM-2

Vanliga fallgropar

Det är inte ovanligt att upphandling av brandskyddat trä inte uppfyller helheten i brandkravet. Anledningen till felaktig upphandling kan vara många exempelvis bristfälliga dokumentationer, okunskap och tidspress. Nedan är några exempel på fallgropar du bör se upp för: 

  • Godkännandet omfattar inte luftspalt
  • Godkännandet omfattar inte glespanel
  • Godkännande omfattar inte monteringsförhållandet
  • Godkännande omfattar inte isolering
  • Godkännande omfattar inte substratet
  • Godkännande omfattar inte ytbehandling
  • Godkännande omfattar inte exteriör montering utan ytbehandling
  • Godkännande omfattar inte exteriör montering med ytbehandling 

Ovanstående brister kan förekomma både hos brandimpregnerat trä och brandskyddsmålat trä. Skillnaden mellan brandskyddsmålning är att brandskyddsmålning godkänns på D-substrat generellt, medan brandimpregnering som förädlar träets egenskaper mot brand, måste provas och godkännas för respektive träslag. I övrigt gäller samma grundläggande kravspecifikation, exempelvis brandskyddande egenskaper på samtliga sidor, exempelvis glespanel. 

Samma brandklass innebär ej likvärdig kvalitetssäkring

Även om den tekniska brandklassen exempelvis B-s1,d0 är verifierad för brandimpregnering och brandskyddsmålning, finns det avgörande skillnader i process, utförande, egenkontroll och tillverkningskontroll.

Metod Utförande Tillverknings-kontroll Tredjepartskontroll Varje enskilt träslag provat Tillgänglig för köp för eget utförande
Vakuumtryckimpregnering Industriell Ja Fortlöpande tredjepartskontroll av anmält organ, samt inskickade prover löpande från produktion  Ja Nej
Brandskyddsmålning på fabrik Industriell Ja Nej, det räcker med D-substrat  Nej
Brandskyddsfärg Tillverkning av färgen Ja Flertalet färger kan köpas av vem som helst och därmed utföras av vem som helst. 
Brandskyddsmålning på arbetsplats Manuell Nej Nej