Skip to content

Föreskrivande text

Kombination av brandmotstånd K-klass och Euroklass enligt BBR

Träpanel skall brandimpregneras till K210/B-s1,d0 Woodsafe eller av fabrikat med likvärdig dokumentation. Med likvärdig dokumentation skall följande egenskaper framgå från dokumentationen: 

  • Träslag eller skrivmaterial och tjocklek
  • Monteringsförhållande med luftspalt
  • Bakomliggande substrat 
  • Tillhörande handlingar för användande och hantering av produkten 
  • Prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen, EN14915 system 1
  • Typgodkännandebevis enligt 8 kap, 4 § 2 och 3 PBL, -Boverkets byggregler 2:2, 5:231, 6:21 
  • Bruksklass* EN16755 INT1, INT2 

Tips och vägledning:

  • För att förbättra produktegenskaper och dokumentation kan Bilaga-E och C användas
  • K210/B-s1,d0 är inte separata provningsrapporter, det är en tredjepartsbedömning av 2 st olika provningar där helheten bedöms utifrån resultat. Egenskaper skall dokumenterade på typgodkännandebevis

*Med bruksklass menas att brandskyddsmedlets sammansättning är provad utifrån användningsområde, exempelvis interiör fuktig miljö, där hänsyn tas till fuktupptagning och mögelpåväxt, samt i exteriör miljö brandtekniska egenskaper och urlakning.