Skip to content

Godkända bruksklassegenskaper

Vet du varför bruksklass är viktig?

Innan du väljer träprodukt är det viktigt att säkerställa att brandskyddets egenskaper är lämplighetsprovade för den miljön produkten skall monteras i. Att uppnå en brandklass som SP FIRE 105 är en sak, men en godkänd provning enligt SP FIRE 105 berättar ingenting om den träprodukten är lämplig att använda i exteriör applikation som fasadbeklädnad eller i annan ogynnsam miljö som vindsutrymmen, badhus, ishockeyarenor och tunnelbanestation. Uppfyller brandskyddet inte EN16755 finns en risk att brandskyddsmedlet lakas ut på grund av hygroskopiska egenskaper.

"Viktig information. Samtliga utlåtade och certifikat enligt BS-EN16755 EXT publicerade innan 22 oktober 2022 är ej likvärdiga EN16755 EXT. Förordet är upphävt på begäran av CEN. Men när BS-EN16755 anpassades till EN16755 så följer BS-med, även om egenskapen inte är godkänd! Begär alltid klassifikationrapport eller tredjeparts godkännande enligt EN16755 EXT "

Wstp-WFX-3 1350X900

Woodsafe PRO™ & Woodsafe Exterior WFX™ är typgodkänd enligt EN16755 EXT

Woodsafe Exterior WFX och Woodsafe PRO är de enda produkterna som innehar typgodkännande för EN16755 INT1, INT2 och EXT.

Egenskaper bekräftade i typgodkännande innebär att brandskyddsmedlets egenskaperna är granskade, kontrollerade och certifierade av ackrediterat anmält organ för samtliga aktuella standarder. Typgodkännande är ett bevis att Woodsafe är godkänt enligt EN16755, som inte ska jämställas med utlåtande, provningsrapporter enligt den avvikande brittiska standarden BS-EN16755.

Typgodkända egenskaper & kvalitetssystem

Typgodkännande är ett godkännandebevis att produktens egenskaper uppfyller nationella byggregler som även omfattar tredjeparts granskning av kvalitetsledningssystem och fortlöpande tillverkningskontroll.

Woodsafes typgodkännande är ett godkännande bevis för våra tjänster enligt 1 samt 8 kap. 22 och 23§§ Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) och 4 § 2 och 3 PBL samt Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkterna 2, 3, 4 och 6:21 som också inkluderar den viktiga bruksklassen enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT. 

0263-08_Sida_1
FR_Benchmark_Treater (Woodsafe)

Woodsafe är WPA certifierad

Rötterna till Wood Protection Association går tillbaka till 1934 med bildandet av British Wood Preserving Association ägde rum. Med den av WPA samlade branschkunskap och erfarenhet är WPA Storbritanniens ledande organ i alla frågor som rör träskydd och har en respekterad röst med många brittiska och europeiska standardsättare. Woodsafe PRO är WPA certifierad och listad som HR (humidity resistance) och Woodsafe Exterior WFX är WPA certifierad och listad som LR (leach resistance). 

Woodsafe PRO™
Mångsidigt och användarvänligt brandskyddat trä både interiör och exteriör miljö. I exteriör eller fuktig miljö skall träprodukten målas traditionellt enligt anvisning och vid användning interiört finns flertalet alternativ för kreativ kulörsättning. 

Woodsafe Exterior WFX™
Världsomspännande unikt brandskydd optimerad och godkänd för fuktiga och exteriöra miljöer utan krav på skyddande ytskikt t.ex. fasadfärg.   

Tips från Woodsafe. "Du känner väl till att brandklass är en sak medan bruksklass en helt annan. Att välja brandskyddssystem innebär att du måste ha koll på bägge förutsättningarna".

Vi vet hur urlakning ser ut. Gör du?

För ett otränat öga är det inte helt enkelt att se urlakning av brandskyddsmedel och koppla andra defekter till urlakning, exempelvis mögelpåväxt inomhus i utrymmen med hög relativ fuktkvot eller bristfällig ventilation och köldbryggor. Urlakning kan visa sig på många vis men också genom mögelpåväxt på grund av näringstillförsel via brandskyddsmedlet. Detta är ett relativt vanligt problem i interiöra miljöer med köldbryggor, temperaturskillnader och bristfällig ventilation. I påfrestande exteriör miljö är det inte möjligt att använda sig av ammoniumbaserade och liknande brandskyddssystem, då denna typ av formula är hygroskopisk och oskyddad leder till urlakning.

Woodsafe har typgodkända egenskaper för varierande applikationer och vi har ett tränat öga hur detta uppstår och vi vet varför det är så viktigt att säkerställa egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 och EXT. Om du känner dig osäker, varför chansa?