Skip to content

Miljöarbete

Vårt ansvar

Vårt miljö och hållbarhetsarbete utgår ifrån att uppfylla de lagkrav för hållbar miljö, hantering av kemiska produkter, avfall och arbetsmiljö som våra intressenter ställer krav på. Woodsafe Timber Protection AB är certifierade enligt ISO 14001:2015. 

Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar innebär: 

  • Vid utveckling av nya produkter tas hänsyn till produktens avtryck enligt scope 1 och 2. 
  • Mängden avfall begränsas, återanvänds, sorteras för återvinning och energiutvinning. 

Vi skall i största möjliga mån prioritera miljövänliga resurser som elektricitet från sol, vind, vatten och uppvärmning med biobränsle, fossilfritt bränsle HVO. 

Vårt mål är att minska avfall och resursuttag, trots ökad produktion genom smarta lösningar, effektivisering och återanvändning. 

Du kan läsa hela vår miljöpolicy här

Hållbarhet

Vårt mål är att minska avfall trots ökad produktion