Skip to main content

I Sverige används provningsmetod SP-Fire 105 för godkännande av fasadbeklädnadssystem i flervåningshus som ett godkänt alternativ till obrännbar A2 eller A1-klass enligt Boverkets BBR.

Godkänd SP-Fire 105-fasadbeklädnadssystem behöver inte vara typgodkänd men alla ”seriösa tillverkare” tillämpar frivilligt typgodkännandebevis där beviset inkluderar godkända lämplighetsegenskaper för exteriör miljö enligt standard EN16755 EXT.

Det spelar i praktiken ingen roll om godkänt system för brandskyddsfärger eller brandimpregneringsmedel klarar SP-Fire 105 om systemet inte har lämplighetsegenskaper enligt standard EN16755 EXT i exteriör miljö där panelen omges av regn, fukt och UV.

Om byggherre investerar i fasadbeklädnadssystem som är godkända enligt SP-Fire 105 så kastas pengarna i sjön om lämplighetsegenskaperna inte är verifierad av anmält organ t.ex. RISE. Att tillämpa alternativ såsom enskilda doktorander eller universitet som inte är ackrediterad för standarden kan inte likställas med ackrediterat organ.

Det finns brandskyddsfärg som inte klarar av att målas på exteriöra fasadbeklädnadssystem precis som det finns brandimpregneringsmedel som urlakas på grund av hygroskopicitet. Det är därför mycket viktigt att sakkunniga brandkonsulter, arkitekter och nedströmsanvändare såsom byggentreprenör enbart föreskriver och använder sig av typgodkända system enligt SP-Fire 105 och med godkända lämplighetsegenskaper enligt EN16755 EXT.

SP-Fire 105 är en konstruktionsprovning av fasadbeklädnadens systemuppbyggnad, inte en konstruktionsprovning av väggen i sin helhet såsom brandavskiljande konstruktion. I situation där bakomliggande substrat består av t.ex. glasullsisolering, stenullsisolering så är det en kompletterande dokumentation som isoleringstillverkaren skall tillhandahålla att kombinationen uppfyller kravet.

I huvudsak består SP-Fire 105-provningen av att kontrollera strålningsvärde från fasad (<80 kW/m2), takfotstemperatur (<450 °C), brandspridning i luftspalt samt nedfallande delar och brandspridning längs fasadens yta.

Bakomvarande substrat, d.v.s. isoleringen har stor betydelse i ett brandförlopp. Även om material som sten, -och glasull t.ex. Rockwool och Isover är klassificerade som A2 så har dessa material stora skillnader som påverkar fasadens förmåga att uppnå SP-Fire 105. Det är därför viktigt att hela systemet är provat och klassificerat som godkänd med ingående förutsättning fasadpanel, spikläkt, isolering med bakomvarande substrat t.ex. CLT, Rockwool, Isover, Kingspan Coolterm, Finnfoam.

Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ finns provad i flertalet variationer och flertalet kombinationer med bakomliggande substrat. Kontakta någon av våra samarbetspartner för mer information om vad som är provat och godkänt.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)