Skip to main content

Att använda brandskyddsmedel som inte har lämplighetsprovade egenskaper för den applikation produkten skall monteras i är en fara för liv och ekonomiska värden.

Allt för många entreprenörer bygger och byggherrar beställer produkter i övertygelse att de bygger brandsäkert och följer lagen eftersom de köpt en träprodukt som uppvisar B-s1,d0 eller SP-Fire 105.

Problematiken få känner till är att lämplighetsprovade egenskaper tar hänsyn till brandklassen. Om brandskyddsmedlet uppfyller beklädnadsklassning SP-Fire 105 men inte EN16755 EXT så är detta en mycket dålig affär för byggherren. Kom ihåg att det är ditt ansvar som byggare och/eller byggherre att dokumentkontrollera denna mycket viktiga egenskap som sällan skrivs in i föreskrivande text.

I dagsläget föreskrivs inte EN16755 vare sig i EN14915 eller i Boverkets föreskrifter så det är således inget lagkrav. Boverket nämner i BBR att produktens betydande egenskaper skall bestå över rimlig ekonomisk livslängd, men vad är det? Woodsafe rekommenderar med sin 30åriga erfarenhet att såsom från branschen ställa krav på att leverantör av brandskyddsimpregnerat trä och brandskyddsmålning med färg, -lack skall påvisa tredjepartsgodkännande t.ex. via RISE att produkten uppfyller lämplighetsprovade egenskaper enligt EN16755 INT1, INT2 samt EXT.

Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ är trygga att använda och är tredjepartscertifierade enligt 1 samt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) och 4 § 2 och 3 PBL samt Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkterna 2, 3, 4 och 6:21 vilket inkluderar lämplighetsprovade egenskaper enligt EN16755DRF EXT.

Woodsafe PRO™ är listad som HR (Humidity resistance) och Woodsafe Exterior WFX™ är listad som LR (Leach resistance) på WPA:s lista över godkända brandimpregnerade träprodukter. Woodsafe är som enda tillverkare utanför Storbritannien certifierad enligt Wood Protection Association (WPA) som WPA Benchmark Approved Treater (licens 1901).

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)