Skip to main content

Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de krav på hållbar miljö, hantering av kemiska produkter med mera som myndigheter och kunder ställer på oss, samt att företaget är certifierat enligt ISO 14001 för vårt systematiska hållbara miljöarbete.

Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening innebär följande:

  • Vid utveckling av impregneringsmetod tas hänsyn till produktens energiförbrukning.

  • Mängden avfall begränsas så långt det är möjligt och restavfallet sorteras.

Vi ska i största möjliga mån prioritera miljövänligt val av resurser, som t.ex. elektricitet och uppvärmning av biobränsle. Företaget har gjort ett aktivt val att välja miljövänlig elektricitet såsom vatten- och vindkraft.

Vårt mål är bland annat att minska avfall trots ökad produktion, bl.a. genom återanvändning av emballage.

 

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)