Skip to main content

Woodsafes teknologi att förädla träets egenskaper mot eld sker genom industriellt utförande via en processtyrd vakuumtryckimpregnering enligt vår kvalitetsmanual och instruktioner enligt ISO 9001:2015 som granskats och certifierats av RISE (0402).

Vår spetskompetens är att hantera möjligheten att optimalt förädla träets egenskaper där hänsyn tas till monteringsförhållandet t.ex. horisontell eller vertikal montering, specialdesignad montering med mera samt i relation till träets densitet, kapillära egenskaper, cellstruktur och naturliga egenskaper som innehåll av hartser, kåda, lignin m.m.

I vårt dagliga arbete har vi alltid kunders intresse i fokus såsom optimal finish t.ex. kupning, sprickor, beläggning, cellväggskollaps m.m. på produkten efter impregnering och torkning. Vår strävan och vårt fokus på kundens bästa uppskattas stort av våra kunder.

Woodsafe Timber Protection har flest egna certifierade träslag, mer än någon annan av oss känd tillverkare i Europa, t.ex. B-s1,d0 på cederträ, B-s1,d0 med målat ytskikt på gran, ek, ask med flera i jämförelse med andra fabrikat som ”samordnar och delar ut certifikat” till de som använder brandskyddsmedlet för att reducera interna kostnader.

Tillverkningen styrs utifrån svenska värderingar av kvalitet, arbetsförhållanden och socialt ansvarstagande.

All personal har tydliga instruktioner och kontinuerlig utbildning för mätning, kalibrering, fuktmätning, upptagning, koncentrationskontroll m.m. Ingenting är lämnat åt slumpen. Hela processen övervakas på plats, via distans och säkerställs via backup internt och på distans.

Woodsafe Timber Protections tillverkning omfattas av:

  • Typgodkännandebevis enligt Boverkets BBR, PBL.

  • EUs byggproduktförordning CPR 305/2011

  • CE - Certificate of Constancy of Performance EN14915:2013

  • CE - Certificate of Constancy of Performance EN13986:2004+A1:2015

  • IMO-certifiering (DNV)

  • MK-Godkännande (ETA)

  • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

  • Tredjeparts fortlöpande tillverkningskontroll av RISE (0402)

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.