Skip to main content

Att framtidens byggande är klimatneutralt och användandet av trä som basmaterial ska vara en hållbar självklarhet.

Vårt ansvar.
Vi tror på ett växande samhälle där träindustrins inblandade parter arbetar tillsammans för att bygga hållbara bostäder åt alla. Vi är övertygade om att samhället måste byggas med minimalt negativt klimatfotavtryck och där brandskydd av träprodukter har en självklar plats i byggandet med trä. Genom att upprätthålla intern och extern kompetens i val av samarbetspartners kan vi ställa tydliga krav på hållbart skogsbruk, hållbart byggande med trä och i ett större perspektiv bidra till samhällsutveckling där vi delar vår kunskap och hållbara träprodukter.

 

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)