Skip to content

30år expertis. Vi är bäst på det vi gör!

Woodsafe Timber Protection AB är den största enskilda tillverkaren av brandimpregnerat trä i Europa med världsledande leverantör i ryggen.

Årligen hanterar vi i samarbete med noggrant utvalda samarbetspartners mer än 1300 projekt bland annat skolor, gymnasier, högskolor, sjukhus, sportarenor, offentliga byggnader, flervåningshus och träfasader, samt inom transportsektorn och hustillverknings industrin med flera. Vi tror på ett växande samhälle där träindustrins inblandade parter arbetar tillsammans för att bygga hållbara bostäder av trä åt alla. Det är därför vi är stolta att stå för att Woodsafe Timber Protection AB är No. 1 tillverkaren av brandimpregnerat trä med ett genuint hållbarhets arbete i en klass för sig igen annan tillverkare av brandimpregnerat trä kan mäta sig med.

Wstp-pkg-AL-3

Ska du bygga med trä? Välj då WOODSAFE CO2 SMART

Att välja WOODSAFE® är ett stort steg närmare för byggherrar att nå sina värderingar och höga mål för hållbara och klimatsmarta byggnader.

Woodsafe Timber Protection AB tillverkning bygger på energi från biobränsle i form av träpellets samt elektricitet från vår solenergianläggning som täcker hela vårt årsbehov. Woodsafe Timber Protection AB är den enda tillverkare av brandimpregnering som tillhandahåller producerat brandskydds-impregnerat trä med egna resurser att också producera all energi som krävs. 

30år av expertis. Best in the Game!

I mer än 30 år har Woodsafe Timber Protection AB målinriktat fokuserat att inta position som vägledande tillverkare av brandskyddat trä.  Och vi är där som No.1 !

Av branschen anses Woodsafe Timber Protection AB vara en av de ledande tillverkarna med en omfattande godkännande-lista av certifierad prestanda och hundratals inspirerande projekt runt om i Europa, bland annat världens största ektak vid Gardermoen Pir Nord, Mjöstornet världens högsta trähus i Norge, flertalet flervåningshus t.ex. Frostaliden, Lefflers park, 79&Park, Cederhusen, World Expo 2020 Dubai.
 

WOODSAFE är certifierad av trovärdigt anmält organ

Woodsafe Timber Protection AB:s tillverkning är certifierad enligt kvalitet och ledningssystem ISO 9001:2015 och vårt systematiska miljöarbete för långsiktig hållbarhet är certifierat enligt ISO 14001:2015.

Woodsafe Timber Protection AB innehar fullständig certifiering av samtliga våra produkter som Certificate of Constancy of Performande (CE) samt nationellt typgodkännandebevis enligt Boverkets byggregler samt Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900).

V I S A  C E R T I F I E R I N G A R

Upp till en nivå. Inte upp till en chansning. Vi har hållit högsta nivå sedan 2008!

Omfattande brandprovningar av ackrediterade institut runt om i världen, bland annat Sverige, Danmark, Storbritannien och USA bekräftar att WOODSAFE® PRO™ och WOODSAFE® WFX™ uppfyller kraven för högsta klassificering bl.a. EN13501-1, EN13501-2, EN13501-5, SP FIRE 105 med flera. Samtliga typprovningar är genomförda av ackrediterade institut exempelvis RISE som utfört typprovning, klassificering och anmält organ för certifiering (No.Body 0402) av processer med fortlöpande tillverkningskontroll och kvalitets ledningssystem. 

För andra länders byggregler, kontakta kundtjanst@woodsafe.com eller konsultera en sakkunnig brandkonsult med erfarenhet av trä. 

cert