Skip to content

Behörig tillverkare

Woodsafe Timber Protection AB är den största enskilda tillverkaren i Europa med världsledande leverantörer i ryggen.

Årligen hanterar Woodsafe Timber Protection AB i samarbete med våra noggrant utvalda samarbetspartners fler än 1200 projekt som rör skolor, gymnasier, högskolor, sjukhus, sportarenor, offentliga byggnader, flervåningshus och fasader, samt inom transportsektorn och hustillverkningsindustrin med mera. Vi tror på ett växande samhälle där träindustrins inblandade parter arbetar tillsammans för att bygga hållbara bostäder av trä åt alla. Det är därför vi är stolta att kunna meddela att Woodsafe Timber Protection AB är den mest hållbara tillverkaren av brandimpregnerat trä med ett genuint hållbarhets arbete i en klass för sig.

Wstp-pkg-AL-3

Höga mål för hållbara & klimatfrämjande byggnader

Att välja WOODSAFE® innebär ett stort steg närmare för byggherrarna att nå sina höga mål för hållbara och klimatsmarta byggnader.

Vår tillverkning drivs med energi från biobränsle i form av träpellets samt elektricitet från vår solenergianläggning som täcker hela vårt årsbehov. Woodsafe Timber Protection AB är den enda tillverkare av brandimpregnering som tillhandahåller producerat brandskyddsimpregnerat trä med egna resurser att också producera all energi som krävs. Att välja WOODSAFE® innebär ett stort steg närmare för byggherrarna att nå sina höga mål för hållbara och klimatsmarta byggnader.

Över 30 års erfarenhet

I mer än 30 år har Woodsafe Timber Protection AB målinriktat fokuserat att inta position som vägledande tillverkare av brandskyddat trä. 

Av branschen anses Woodsafe Timber Protection AB vara en av de ledande tillverkarna med en omfattande godkännande-lista av certifierad prestanda och hundratals inspirerande projekt runt om i Europa, bland annat världens största ektak vid Gardermoen Pir Nord, Mjöstornet världens högsta trähus i Norge, flertalet flervåningshus t.ex. Frostaliden, Lefflers park, 79&Park, Cederhusen, World Expo 2020 Dubai.
 

Trovärdig certifiering

Woodsafe Timber Protection AB:s tillverkning är certifierad enligt kvalitet och ledningssystem ISO 9001:2015 och vårt systematiska miljöarbete för långsiktig hållbarhet är certifierat enligt ISO 14001:2015.

Woodsafe Timber Protection AB innehar fullständig certifiering av samtliga våra produkter som Certificate of Constancy of Performande (CE) samt nationellt typgodkännandebevis enligt Boverkets byggregler samt Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900).

V I S A  C E R T I F I E R I N G A R

Certifierade egenskaper

Omfattande brandprovningar av ackrediterade institut runt om i världen, bland annat Sverige, Danmark, Storbritannien och USA bekräftar att WOODSAFE® PRO™ och WOODSAFE® Exterior WFX™ uppfyller kraven för högsta klassificering bl.a. EN13501-1, EN13501-2, EN13501-5, SP FIRE 105 med flera. Samtliga typprovningar är genomförda av ackrediterade institut exempelvis RISE som utfört typprovning, klassificering och anmält organ för certifiering (RISE 0402) av processer med fortlöpande tillverkningskontroll och kvalitets ledningssystem. 

För andra länders byggregler, kontakta kundtjanst@woodsafe.com eller konsultera en sakkunnig brandkonsult med erfarenhet av trä. 

cert