Skip to content

Brandskyddat trä är en specialprodukt

Våra tjänster är som oftast projektspecifika projekt vilket innebär att leveranstider kan bli långa beroende på hur komplext och omfattande projektet är. Ett fåtal produkter finns som lagervara, exempelvis spikreglar och råspont, övrigt produkter tas fram mot beställning.

När det kommer till våra tillhörande handlingar så finner du senaste version på vår hemsida. Tillgängligheten av äldre dokumentation är inte ovanligt efter 30år i branschen och det ligger utanför vår kontroll om användare har aktuell eller inaktuella handlingar. 

Vi rekommenderar att användare alltid laddar hem senaste version av tillhörande handling och certifikat innan användning.

Sätt din säkerhet i fokus. Inte lågt pris och tveksam dokumentation.

Om du känner dig osäker, har produktfrågor eller känner tvivel. Vänta med att sätta igång, hör av dig till oss så hjälper vi dig mer än gärna.
Kontakta vår support support@woodsafe.com eller ring oss direkt på +46 10  206 72 30.

Välkommen att kontakta oss

Lagerhållning & förvaring

Lagerhållning & förvaring

Material ska förvaras i originalemballage tills montering sker.

Förvaring skall ske plant och väl upphöjt (>100 mm från fuktigt underlag).

Lagring sker med fördel inomhus, men utomhus i kallt lager går även bra.

Oavsett miljö måste alltid fuktförhållanden vara kontrollerade. Risken för kondens/ångbildning under virkesplasten måste till exempel förhindras, då denna fukt kan driva ut mindre mängd av brandskyddsmedlet på grund av att träprodukten inte ventileras, och det inte finns möjlighet till upptorkning i paketformatet.

Ångbildning kan skapas i miljöer där fukt tränger in i paketet - om solsken värmer paketet eller av växlande temperatur och omgivande luftfuktighet, så kan mögelpåväxt bildas, detta är ett naturligt fenomen som inte orsakas av brandskyddsmedlet i sig självt.

Målning

Målning

Målning ska utföras enligt våra faktablad.

Behandling ska ej utföras i förhållanden där hög luftfuktighet, starkt solsken, låg temperatur, dagg och frost förekommer, eller i närhet av sådan situation.

Kom ihåg att det är färgskiktets uppgift att vara kompatibelt med skyddande egenskap för brandskyddet, inte tvärtom. En bristfällig färg kan inte utgöra reklamationsrätt för eventuella skador som påstås orsakas av brandskyddsmedlet.

Utförandet med kontrollplan måste alltid uppvisas för granskning av målningsutförandet vid sådan situation.

Val av färgtyp

Val av färgtyp

Det finns mängder av färgsystem för trä, och alla färger är inte lämpliga att använda.

Färgsystem som slamfärg, järnvitrol och kiselbaserade system är inte lämpliga att använda. Fabrikat som är certifierade i system EN16755 EXT för Woodsafe PRO™ är Engwall & Claesson och Teknos.

Kontakta kundtjänst för mer information:  kundtjanst (at) woodsafe.com.

Olika brandskyddssystem ger olika intryck

Olika brandskyddssystem ger olika intryck

Woodsafe PRO™ som målas för exteriör användning ser ut som trä, det vill säga du ser trästrukturen.

I de fall andra åtgärder förekommer på samma fasad, till exempel brandskyddsmålat vid sidan om Woodsafe PRO™, kommer visuell skillnad vara påtaglig eftersom det är olika system.

Samma förutsättning gäller ammoniumimpregnerade produkter som måste målas i tjocka skikt, även dessa kommer att se spacklade ut i relation till Woodsafe PRO™.

Infästning WOODSAFE® PRO™

Infästning WOODSAFE® PRO™

Inga särskilda krav på infästningsmaterial i relation till de av branschen rekommenderade.

Synliga spikhuvuden, fästplåtar med mera som kan oxidera ska alltid målas, så att defekter som orsakats av infästnings materialet självt inte skapar visuella eller praktiska problem.

Infästning WOODSAFE® Exterior WFX™

Infästning WOODSAFE® Exterior WFX™

Infästningsmaterial som spik och skruv ska vara av syrafast rostfri kvalitet.

Plåtbleck eller bleck av annat material, till exempel aluminium eller zink, ska alltid ha sådana egenskaper eller skydd att de tål surt vatten (<pH3), som kan bildas från träslag som ceder, värmebehandlat trä, ek samt av överskott av brandskyddsmedel som inte fixerats i cellstrukturen, och som i sällan förekommande fall kan finnas kvar som restprodukt på panelens yta, i spont eller liknande.

Sur nederbörd, lågt pH

Sur nederbörd, lågt pH

Träslag som impregneras med Woodsafe Exterior WFX™ består ofta av värmebehandlad furu typ Thermowood D, ceder, cederspån och ek. Dessa träslag men även andra träslag har innehåll av bland annat garvsyra. När dessa substanser blöts av regn i kombination med låga pH värden kan missfärgning uppstå på känsliga material, eller absorberande material som betong.

Dropplåt ska gå ut från fasad och betongsockel och vara av typ rostfritt eller behandlad mot korrosion.
Sur nederbörd kan skapa detta fenomen som oftast enbart förekommer kort tid efter montering, men är sällan förekommande.

Kontakta supportavdelning för mer information.

CE-godkännande

CE-godkännande

Woodsafe tillhandahåller lego-impregnerings tjänster att impregnera trä och plywood mot brand.

Prestandan som anges i certifikat är fastställda under specifikt utförande och aktuellt förhållande vid provningen. Om ändring utförs i relation till certifikat (till exempel hyvling, sågning, delning, montering och lackning med mera), så ändras förutsättningen. Ansvaret för huruvida prestandan därefter är likvärdig åligger nedströmsanvändare att säkerställa.

Förändringar av materialet kan inte Woodsafe Timber Protection ta ansvar för, då dessa förändringar ligger helt utanför vår kontroll. Detta är i sig ingenting konstigt, detta gäller alla certifierade produkter oavsett typ av produkt.