Skip to content

Begreppsförkortningar

Det finns väldigt många förkortningar att hålla ordning på. Här nedan hittar du en lista med några av de vanligast förekommande förkortningarna som förekommer inom området brandskyddat trä.

Wstp-WFX-1 1350-900
BBR Boverkets byggregler
Br Byggnadsklass
CEN Europeisk standardiserings-organisation
CPD Byggproduktdirektivet
CPR Byggproduktförordningen
DRF Brandegenskapers beständighet
EN Europeisk standard
EXT Bruksklass för exteriör användning
FIGRA Brandtillväxtindex [W/s]
GWP Global Warming Potential
HRR Utvecklad värmeeffekt [kW/m2]
HHRmax / pHRR Maximal värmeeffekt [kW/m2]
ISO Internationell standardiserings-organisation
LCA Livscykelanalys
LCC Livscykelkostnad
NT Nordtest
PBL Plan och Bygglagen
RH Fuktkvot
SBI Single Burning Item
SS EN Svenska Standard
THR Total värmeeffekt [MJ/m2]
tig Tid till antändning [s]
Vk Verksamhetsklass