Skip to content

Byggproduktförordningen 305/2011

CE-märkning och prestandadeklaration är ett lagkrav

Den som säljer byggprodukter i Sverige, och därmed på den inre marknaden, måste försäkra sig om att produkterna uppfyller samtliga krav i såväl europeiska som nationella rättsakter. Byggprodukter som omfattas av harmoniserad standard exempelvis massivt trä (EN14915) skall deklareras via prestandadeklaration (DoP) och vara CE-märkt för att få säljas. Samma regler gäller även för övriga länder i EU/ESS, Norge, Schweiz och Turkiet.

Viktigt att känna till är att CE-märkning är ett lagkrav, men inte ett godkännandebevis för nationella byggregler. De nationella kraven som ställs på en byggprodukt verifieras via typgodkännandebevis.

AdobeStock_45762090

Ta del av byggproduktens prestandadeklaration

Det är viktigt att du tar del av byggproduktens prestandadeklaration för att säkerställa att den aktuella produkten uppfyller brandteknisk prestanda utifrån det aktuella monteringsförhållandet. Instruktioner hur produkten skall hanteras och användas skall finnas tillgängliga på svenska (eller för det aktuella språket). Kom ihåg om du ändrar väsentliga egenskaper, importerar och/eller säljer produkten i eget varunamn så definieras du som tillverkare och ansvarar således för att byggprodukten blir CE-märkt på nytt utifrån de nya förutsättningarna.

Utan DoP är produkten förbjuden att använda och att saluföra inom EUs medlemsländer. Byggproduktförordningen ställer obligatoriska krav på nedströmsanvändare att tillämpa DoP, efter den engelska titeln Declaration of Performance.

Detta krav sträcker sig vidare till tillverkningsstället i form av obligatoriskt krav på CE-märkning för byggvaror som omfattas av harmoniserad produktstandard, till exempel EN14915:2013 (massiv trä) och EN 13986:2004+A1:2015 (träbaserade skivor)

  • Syftet med byggproduktförordningen är att villkoren för försäljning av byggprodukter på den inre marknaden ska vara enhetlig.
  • Syftet är inte ett önskemål. Det är ett lagkrav som samtliga berörda aktörer (tillverkare, importör, distributör) ska följa.
  • Du som nedströmsanvändare har skyldighet att ta del av produktens prestandadeklaration för att kunna bedöma om produktens egenskaper motsvarar den prestanda som föreskrivs, t.ex. B-s1,d0.
  • Att du tar del av prestandadeklarationen för bedömning är ett krav för att få köpa och använda produkten i permanenta byggnadsverk.