Skip to content

Våra fördelar

Behöver du brandskyddat trä? Inga problem, vi hjälper dig

WOODSAFE® hållbara brandimpregnering är en effektiv förädling av träets naturliga egenskaper mot brandpåverkan. Träslaget som behandlas blir i symbios med brandimpregneringen som uppnår relevant brandklass för flertalet olika träslag exempelvis SP FIRE 105 och Euroklass B-s1,d0 (-s2). 

WOODSAFE® systemet är inte filmbildande i jämförelse med brandskyddsfärg som enbart skapar en ytbeläggning på aktuell målad yta. Detta är en viktig skillnad eftersom ytbeläggning med brandskyddsfärg, -lack bara appliceras på ytan, och inte förbättrar träets egna egenskaper.  I jämförelsen mellan WOODSAFE® systemet och applicerad brandskyddsfärg ger WOODSAFE® impregneringen alltid 6 sidors djupgående brandskydd, medan brandskyddsfärgen enbart ger ytskikt på aktuell målad yta, vilket innebär att om träpaneler monteras glest, så måste även kanterna målas, och monteras panelen glest med åtkomlig baksida så måste även baksidan målas. Detta får du alltid på köpet med WOODSAFE® brandimpregnering. 

Kilstromskaj-1

Hållbart brandskydd & produktion

Att brandskydd måste ha hållbara egenskaper över tid är självklart och det bekräftar vi genom att vårt system är godkänt enligt EN16755 och den amerikanska standarden ASTM D2898.

Men vi har tagit steget längre genom att vår fabrik drivs av CO2 neutrala resurser som träpellets, solenergianläggning samt omfattande energibesparande åtgärder som redovisas i vår hållbarhetsredovisning.

Ett hållbart brandskydd

Woodsafes brandskydd tål träets naturliga rörelser oavsett om produkten används i inne- eller utemiljö, dessutom är brandskyddet tåligt för normalt slitage, nötning och liknande slitage.

Impregneringen bildar ingen beläggning eller känsligt skikt som krackelerar eller bleknar, till skillnad från brandskyddsfärg och lack.

WOODSAFE® ger dig mervärde

 • Brandskydd fixerat på djupet i träet
 • Träslaget blir brandskyddet
 • Brandskydd på samtliga 6 st sidor
 • Kräver inget ytterligare brandskydd
 • Typgodkänt system och CE certifierat
 • Erfaren och sakkunnig support
 • Komplett dokumentation för slutbesiktning
 • Ökar inte korrosion
 • Bibehållen hållfasthet
 • Ökar inte fuktupptagning
 • Godkända lämplighetsprovade egenskaper för exteriör applikation (EN16755 EXT)
 • Oförändrad struktur och nyans
 • Innehåller inte hygroskopiska kemikalier till exempel di-ammonium, urea
 • Ingen mögelpåväxt orsakad av ammonium, di-ammonium, urea

WOODSAFE® PRO™
Beprövad och mångsidigt brandskydd både för interiör och exteriör miljö. Vid exteriör montering målas träprodukten traditionellt enligt anvisning och vid användning interiört finns flertalet alternativ för kreativ kulörsättning. 

WOODSAFE® Exterior WFX™
Världsunik produkt utvecklad för användning i fuktiga och exteriöra applikationer, utan krav på ytbehandling för naturlig åldring.  


"Viktigt att känna till för dig som önskar en panel utan ytbehandling är att, det idag bara är WOODSAFE® Exterior WFX™ som är tredjepartsgodkänd via typgodkännandebevis för sådan exteriör applikation, enligt EN16755 EXT"

Durable Fire Protection

DFP-1: Trovärdig dokumentation. WOODSAFE® produkter tillverkas i en spårbar värdekedja som är tredjeparts-kontrollerad av ett världens mest trovärdiga anmälda organ, RISE (0402). Tillverkning och sårbarhet är certifierad enligt ISO 9001:2015 inkluderat WQS, WPA manual.

DFP-2: Hållbar miljö. WOODSAFE® består enbart av REACH godkända kemikalier och godkända egenskaper för urlakning enligt EN16755 EXT. Verksamheten är certifierad enligt ISO 14001:2015.

DFP-3: Hållbar produktion. WOODSAFE® tillverkning är mycket energieffektiv där bland annat biobränsle, solenergi från egen solenergianläggning förser hela produktionen och eltruckar  med elektricitet. Woodsafe Timber Protection AB har fastställda mål enligt Agenda 2030 bl.a. Mål 6, 7. 

DFP-4: Anständiga arbetsvillkor och socialt ansvarstagande. Woodsafe Timber Protection AB tillverkar brandimpregnerat trä enligt svenska värderingar för arbetsmiljö, sociala värderingar och sist men inte minst, alla medarbetare och anlitade entreprenörer skall kunna komma hem friska och hela till familjen. Verksamheten är certifierad enligt ISO 45001:2018.

(DFP står för Durable Fire Protection)

HubSpot Video