Skip to content

Våra fördelar

Tycker du brandskydd känns krångligt? Det är det!

Tycker du att brandskydd känns krångligt? Misströsta inte, du är definitivt inte ensam. Vi förstår om du känner dig osäker inför obegripliga kombinationer av bokstäver och siffror, hur praktisera brandklassen i relation till användningsområde och träslag. Det är helt enkelt krångligt.

Woodsafe Timber Protection är tillverkaren som i mer än 25år har brandimpregnering som enda verksamhet. Vi erbjuder sakkunnig rådgivning och vägledning som tar dig igenom den djungel av regelverk du måste leva upp till om du skall föreskriva, upphandla och använda brandimpregnerat trä.

WOODSAFE® hållbara brandimpregnering är en effektiv förädling av träets naturliga egenskaper mot brandpåverkan. Träslaget som behandlas blir i symbios med brandimpregneringen som uppnår relevant brandklass för flertalet olika träslag exempelvis SP FIRE 105 och Euroklass B-s1,d0 (-s2). 

 

CHANSA INTE. BRANDSKYDDAT TRÄ MÅSTE FUNGERA NÄR DET BEHÖVS SOM BÄST!

Av just den anledningen, brandskyddet måste fungera, så behöver du säkerställa att det fabrikat av brandskyddsmedel du väljer att använda i ditt projekt uppfyller kraven enligt långtidsbeständiga egenskaper EN16755 EXT som säkerställer funktion över tid. Det enklaste sättet och framför allt det mest trovärdiga sättet att säkerställa långtidsbeständiga egenskaper är att efterfråga produktens typgodkännandebevis. Allt annat är en chansning! Är det värt det?

Ett hållbart brandskydd

Woodsafes brandskydd tål träets naturliga rörelser oavsett om produkten används i inne- eller utemiljö, dessutom är brandskyddet tåligt för normalt slitage, nötning och liknande slitage.

Impregneringen bildar ingen beläggning eller känsligt skikt som krackelerar eller bleknar, till skillnad från brandskyddsfärg och lack.

WOODSAFE.® Vi ger mervärde för din investering i säkerhet

 • Brandsäkerhet fixerat i djupet av träets cellstruktur
 • Träslaget blir brandskyddet efter impregnering
 • Brandsäkerhet på träpanelens samtliga 6st sidor
 • Brandimpregneringen behöver ingen komplettering
 • Typgodkännandebevis och CE märkning sedan 2008, -2009
 • Excellent sakkunnig support, byggd på erfarenhet och kompetens ingen annan leverantör av brandskyddat trä besitter
 • Kvalitetssäkrad slutdokumentation
 • Ökar inte korrosion
 • Minimal påverkan av hållfasthet
 • Ökar inte fuktupptagning
 • Godkända lämplighetsprovade egenskaper för exteriör applikation (EN16755 EXT)
 • Oförändrad struktur och nyans
 • Innehåller inte hygroskopiska kemikalier till exempel di-ammonium, urea, mono-ammoniumfosfat
 • Ingen mögelpåväxt orsakad av ammonium, di-ammonium, urea

WOODSAFE® PRO™
Beprövad och mångsidigt brandskydd både för interiör och exteriör miljö. Vid exteriör montering målas träprodukten traditionellt enligt anvisning och vid användning interiört finns flertalet alternativ för kreativ kulörsättning. 

WOODSAFE® Exterior WFX™
Unik polymerbaserad brandimpregnering för användning i exteriör miljö eller omgivning med hög konstant relativ luftfuktighet exempelvis simhall, gruva, tunnelbana, fartyg.

WOODSAFE® WFX™ är det enda godkända system för exteriör användning utan krav på täckande målning enligt EN16755 EXT och ASTM D2898.

Durable Fire Protection

DFP-1: Liv & säkerhet. WOODSAFE® produkter tillverkas i en spårbar värdekedja som är tredjeparts-kontrollerad av ett världens mest trovärdiga anmälda organ, RISE (0402). Tillverkning och spårbarhet är certifierad enligt ISO 9001:2015 inkluderat WQS, WPA manual.

DFP-2: Hållbar miljö. WOODSAFE® består enbart av REACH godkända kemikalier och godkända egenskaper för urlakning enligt EN16755 EXT. Verksamheten är certifierad enligt ISO 14001:2015.

DFP-3: Hållbar produktion. WOODSAFE® tillverkning är mycket energieffektiv där bland annat biobränsle, solenergi från egen solenergianläggning förser hela produktionen och eltruckar  med elektricitet. Woodsafe Timber Protection AB har fastställda mål enligt Agenda 2030 bl.a. Mål 6, 7. 

DFP-4: Anständiga arbetsvillkor och socialt ansvarstagande. Woodsafe Timber Protection AB tillverkar brandimpregnerat trä enligt svenska värderingar för arbetsmiljö, sociala värderingar och sist men inte minst, alla medarbetare och anlitade entreprenörer skall kunna komma hem friska och hela till familjen. Verksamheten är certifierad enligt ISO 45001:2018.

(DFP står för Durable Fire Protection)