Skip to content

Rökutveckling

Orsaken till rökutveckling kan vara många. Faktorer som påverkar är bland annat träslagets egna egenskaper exempelvis innehåll av lignin och extraktivaämnen och ytbehandling. Faktum är att röken tar fler liv fler än själva elden så därför skall du alltid undvika rök och aldrig gå ut i ett rökfyllt område. Kom ihåg, gör rätt saker i rätt ordning: Rädda – Varna – Larma – Släck.

AdobeStock_85845394

Brandklass är en sak, rökutveckling en annan som påverkas av flertalet faktorer

Låga indexvärden för rökutveckling är mycket viktiga i slutna och interiöra utrymmen, oavsett om de finns i byggnader eller i transportsektorn som båt, tåg, buss eller flyg. Att föreskriva B-s1,d0 som fasadbeklädnadskrav i Sverige är inte ovanligt men blir förvirrande då BBR föreskriver SP FIRE 105 som inte mäter rökutveckling överhuvudtaget. I interiöra miljöer med kritisk verksamhet och högsta verksamhetsklass föreskrivs alltid B-s1,d0 som produkt egenskapskrav och det gäller hela systemet. 

Visste du att?

Rökutveckligen är på många sätt en större risk än elden

Index för rökutveckling

Euroklassificeringssystemet för rök indexeras -s1, -s2 och s-3, där -s1 bidrar minimalt med rök och är därmed den bästa klassningen. För att uppnå -s1 får inte TSP (Total Smoke Production) överstiga <50TSP. Viktigt att förstå är att klassificeringen av produktens rökindex inkluderar omfattar monteringsförhållandet, isolering, substrat, ytbehandling, luftspalt.

Utöver detta genererar varje enskilt träslag mer eller mindre rök, vilket i sig innebär att vissa träslag helt inte klarar -s1 klassen beroende på träslagets egna egenskaper. Vår rekommendation är att kontrollera helheten av produktens prestandadeklaration.

 Värt att kontrollera:
Träslag, monteringsförhållande, ytbehandling, luftspalt samt substrat.