Skip to content
NorraTimber_new


Norra Timber är ett norrländskt träförädlingsföretag som arbetar med produktion av gran- och furuvaror av hög kvalitet.
Råvaran till Norra Timbers virke kommer från norrländsk senvuxen skog som ger träd med täta årsringar, vilket gör virket finkvistigt, formstabilt och tåligt. Förutom sågade trävaror producerar Norra Timber ytterpaneler, råspont, råspontluckor, konstruktionsvirke, trall och läkt i olika kvaliteter och dimensioner. Norra Timber ägs av skogsägarföreningen Norra Skog. Tillsammans med våra 27 000 medlemmar värnar vi om en levande landsbygd och ett hållbart skogsbruk. Det är med stolthet vi konstaterar att medlemmarnas skogar förädlas till klimatsmarta produkter som används över stora delar av världen

BRANDSKYDDADE TRÄPANELER
I samarbete med Woodsafe Timber Protection AB erbjuder vi brandimpregnerade typgodkända system och CE märkta egenskaper. Genom att använda WOODSAFE® typgodkända system uppfyller byggherre byggnadskraven som beskrivs i Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900) bland annat SP-Fire 105 med beständiga egenskaper EN16755 EXT.

Kontakta oss
Vi finns här för dig. Slå en signal så hjälper vi dig.

norra_timber_plank

Mer information

Besök Norra Timbers hemsida
Kontaktuppgifter Norra Timber
Norra Timber brandimpregnerat trä