Skip to content
PT_logo_lig_rgb


Träförädling sedan 1933
PANEL MED KARAKTÄR. Råvaran till våra ytterpaneler kommer från de bästa råvarudistrikten i norra Sverige. Där växer träden långsamt och får täta årsringar vilket ger slutprodukten en riktigt hög kvalitet. Det är grunden i vårt erbjudande. Men för att skapa en fasad med karaktär krävs mer. Fasadens profil ger personlighet och sätter stilen på ett hus. Idag har vi över 500 profiler i vårt sortiment, varav många är kundunika.
BRANDSKYDDADE TRÄPANELER
I samarbete med Woodsafe Timber Protection AB erbjuder vi brandimpregnerade typgodkända system och CE märkta egenskaper. Genom att använda WOODSAFE® typgodkända system uppfyller byggherre byggnadskraven som beskrivs i Boverkets BBR och Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900) bland annat SP-Fire 105 med beständiga egenskaper EN16755 EXT.
Kontakta oss
Skulle du ändå inte hitta just den du söker, kan vi ta fram ytterligare varianter, och i längder upp till fingerskarvade 7,2m. Alla paneler kan fås omålade, grundmålade eller grund- och mellanstrukna, efter önskemål. Ytterpanelen kan också levereras i flera andra behandlingar så som lasyr. Möjligheterna är nästan oändliga!

IMG_1573
Perssons Träteknik referensprojekt

Mer information

Besök Perssons Trätekniks hemsida
Kontaktuppgifter Perssons Träteknik
Perssons Träteknik brandimpregnerat trä