Skip to main content

Woodsafe är förädling av träets naturliga egenskaper mot brandpåverkan. Träslaget som behandlas blir i symbois med den brandimpregnering som uppnår brandklassen.

Detta är viktigt att förstå eftersom ytbeläggning med brandskyddsfärg eller -lack bara läggs på ytan och inte förbättrar träets egna egenskaper i fråga om att stå emot brand. Brandskyddsfärg måste appliceras på samtliga exponerade ytor t.ex. 4sidor vid glespanel med luftspalt medan Woodsafe impregnering alltid ger 4sidors brandskydd och alltid till samma pris i relation till att mer målad yta med brandskyddsfärg kommer debiteras extra.

Woodsafes brandskydd tål träets naturliga rörelser oavsett om produkten används i inne- eller utemiljö, dessutom är brandskyddet tåligt för normalt slitage, nötning och liknande slitage. Impregneringen bildar ingen beläggning eller känsligt skikt som krackelerar eller bleknar, som det sker med brandskyddsfärg och -lack.

Du kan välja mellan Woodsafe PRO™, som kan målas i olika variationer färg- och lacksystemen för kreativ kulörsättning, eller Woodsafe Exterior WFX™, som är utvecklad för att inte behöva ytbehandlas alls i exteriör miljö, men som kan kulörnyanseras i en mängd olika varianter t.ex. brun, silver, grå, röd, svart, drivved. Men om du önskar att naturen skall sätta sin prägel på fasaden så går det också bra.

Viktigt att känna för dig som önskar en panel utan ytbehandling så är det idag bara Woodsafe Exterior WFX som är tredjepartsgodkänd via typgodkännandebevis för sådan lämplighetsapplikation enligt EN16755 EXT

Kontakta våra samarbetspartners för mer information om ytbehandling alternativt kontakta vår kundtjänst kundtjanst (at) woodsafe.com

Woodsafe hållbara fördelar

 • Brandskydd fixerat på djupet

 • Träslaget blir brandskyddet

 • Brandskydd på samtliga sidor

 • Kräver inget ytterligare brandskydd

 • Certifierad produkt bl.a. TG, CE, IMO

 • Sakkunnig support via samarbetspartners

 • Korrekt dokumentation inför slutbesiktning

 • Ökar inte korrosion

 • Bibehållen hållfasthet

 • Ökar inte fuktupptagning

 • Godkända lämplighetsprovade egenskaper för exteriör applikation

 • Oförändrad struktur och nyans

 • Innehåller inte hygroskopiska substanser t.ex. di-ammonium

 • Ingen påväxt orsakad av ammonium, di-ammonium, urea

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)