Skip to main content

Grundprincipen är att träet inte ska bidra med brand och minimalt med energi och rökutveckling.

Avgörande skillnader mellan brandmålning och Woodsafe impregnering så ger inte brandskyddsmålning träets egenskaper att uppnå brandklass t.ex. B-s1,d0, det är det applicerade färgskiktet som sväller upp vi eldpåverkan och skyddar träpanelen. För att uppnå skydd måste samtliga sidor som exponeras vara målade och kontinuerligt underhållas och säkerställas att färgskiktet är intakt och rätt mängd pålagd. Detta skall jämföras med Woodsafe impregnering som alltid ger 4sidigt brandskydd och som i förädlingsprocessen säkerställts att korrekt mängd brandskyddsmedel applicerats, för var och ett träslag till skillnad från brandskyddsmålning som enbart ”behöver provas på D-substrat oavsett träslag” för att godkännas.

Den avgörande skillnaden är alltså att Woodsafe brandimpregnerade varje enskilt träslag verifierats till euroklass B-s1,d0 eller -s2 beroende på träslag och monteringsförhållande medan brandskyddsmålad träpanel täcks av en filmbeläggning B-s1, d0 på underlag D-s2, d0 generellt för D-s2,d0 substrat såsom trä, men vem vet om det ger samma resultat på t.ex. helt skilda träslag som furu, ek, lärk, ceder osv.

Så här fungerar Woodsafe:

Förbränningen som sker i kontaktytan reduceras kraftigt när Woodsafe PRO™ eller Woodsafe Exterior WFX™ aktiveras via den värme som uppstår. Den kedjereaktion som startar i brandskyddsmedlen bildar dels vatten som sänker temperaturen på kontaktytan, dels koldioxid som förbrukar de brännbara pyrolysgaser som uppstår. Följden blir att träet som sådant endast förkolnar (som blöt ved) och inte bidrar med brandspridning. Den prestanda som är fastställd i våra certifikat är alltså träslaget i sig självt som uppnår, brandimpregnering och träslaget blir i ett och det är träslaget som är brandskyddet.

Woodsafe

 • Varje typ av trä har en verifierad brandklass

 • Träet i sig självt utgör brandskydd B-s1, d0 eller B-s2, d0

 • Bildar ingen filmbeläggning

 • Bevarar struktur, känsla och nyans

 • Lämplig för tuffa miljöer, t.ex. korridorer, gym, idrottshallar

Brandskyddsfärg, lack

 • Bildar en filmbeläggning B-s1,d0

 • Träet är fortfarande D-s2,d0

 • Påverkar struktur, känsla och nyans

 • Känslig för träets naturliga rörelse

 • Känsligt för slitage och slag

 • Begränsad livslängd, måste förnyas

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.