Skip to main content

KVALITETSPOLICY

Woodsafe Timber Protection tillhandahåller en servicetjänst till byggindustrin för att förädla träslagets egenskaper mot brand till högsta möjliga nivå för interiört och exteriört användningsområde. Woodsafes ambition är att ligga i framkant av utveckling för de produkter och tjänster vi levererar så våra intressenter kan möta samhällets krav mot brand men också att omfamna intressenter med sakkunnig rådgivning för produktens funktion i byggnadsverket.

För att nå dit arbetar vi efter riktlinjer enligt ISO 9001 på följande sätt.

Kundtillfredsställelse

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder. Därför

 • bygger vi dialogen med kunder, leverantörer, myndigheter och andra intressenter på förtroende och samverkan.

 • utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt

 • är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder

 • visar vi upp vårt kunnande och ger ett kompetent intryck i kundens ögon

 • tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda tjänster.

Medarbetartillfredställelse

En god och produktiv arbetsmiljö är en framgångsfaktor. Därför

 • arbetar samtliga medarbetare som ett lag där vetskap finns om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten

 • tillgängliggörs kritisk information i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång

 • uppmärksammar och bekräftar vi framgång samt belönar framgång

 • tillser vi att rätt person är på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning

 • följer vi vår värdegrund.

Samhälle

Företaget ingår i ett större sammanhang. Därför

 • följer vi de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys

 • har vi kretslopps begreppet i åtanke vid beslut

 • minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark

 • minimerar vi förbrukning av vatten och energi.

Ständiga förbättringar

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet. Därför

 • baserar vi våra beslut på fakta och mätningar

 • förbättrar vi kontinuerlig vårt kvalitetsledningssystem

 • gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt

 • arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker

 • engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

Vår policy bygger på Woodsafes kärnvärden och uppförandekod som är en del av vårt ledningssystem. Woodsafe är en del av en hållbar samhällsutveckling som ska stå för ett ansvarsfullt företagande.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)