Skip to main content

Brandklass är en sak, rökutveckling en annan som påverkas av flertalet faktorer.

Kraven på låga indexvärden för rök, t.ex. -s1, är särskilt viktiga i slutna utrymmen och i alla interiöra utrymmen, oavsett om de finns i byggnader eller i transportsektorn som båt, tåg, buss m.m.

I Sverige föreskrivs SP-Fire 105, som är ett konstruktionsbrandkrav på träfasad, medan i Norge föreskrivs B-s3,d0 och i Danmark B-s2,d0. I samtliga nordiska länder ställs krav på B-s1,d0 får sådan miljö som är kritisk eller med högsta verksamhetsklass.

När det gäller specifika krav på rökutveckling i öppen miljö såsom fasadbeklädnad och öppna loftgångar har indexvärdet för rök liten eller ingen betydelse. Här förekommer det viss förvirring då krav i t.ex. loftgångar ställs som B-s1,d0 men också acceptans för SP-Fire 105 (som inte tar hänsyn till rökutveckling).

Index för rök är -s1, -s2 och -s3 och där –s1 som det lägsta och bästa värdet.

För att uppnå –s1 får inte värdet för Total Smoke Production, TSP, överstiga <50 enheter. Det är viktigt att förstå att i klassificeringen av produktens rökindex ingår allt som tillförs produkten, t.ex. brandskyddsmedel, färg, toppfärg, faner och laminat, samt montering med eller utan luftspalt och träet som sådant. Vissa träslag genererar i sig självt högre värde än TSP <50 vilket innebär att du inte kan måla eller behandlat materialet oavsett det är brandskyddat eller inte, det enda sätt att säkerställa sådana egenskaper är således att brandprova träslaget i kombination med ytbehandling. Här är det en stor skillnad mellan brandskyddsmålning som inte verifieras lika komplext som brandimpregnering. Skillnaden är att brandimpregnering är provad och certifierad för ändamålet och kombinationen ytbehandling medans brandskyddsmålning som oftast inte är det överhuvudtaget.

Samma principer gäller luftspalt. Flertalet aktörer på marknaden framställer det som att deras produkt uppfyller B-s1,d0 men då har den i själva verket provats utan luftspalt. Det skall alltid framgå i CE-certifikatet ”field of application” om brandteknisk prestanda t.ex. B-s1,d0 uppfylls med eller utan luftspalt. Står det ingenting, -Fråga!

Detta är viktigt eftersom en produkt som monteras med luftspalt trots att den provats utan luftspalt innebär att byggaren monterar en produkt som inte är godkänd eftersom produkten presterar B-s2,d0 istället för -s1.

Woodsafe har låga indexvärden för rök. Flertalet träslag tillsammans med färgsystem som lasyr, täckfärg, hårdvaxolja och tvåkomponentslack har provats med godkända rökindex motsvarande –s1 eller -s2. Exempel på verifierade data för ytbehandling är Engvall & Claesson, Teknos, Jotun, Osmo, Akzo Nobel i flera varianter av täckmålning, lasyr, färgning, lack.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)