Skip to main content

Woodsafes brandskyddsfabrik i Västerås har helt och hållet byggts upp och anpassats för brandskyddsimpregnering och torkning av såväl stora som små torksatser, inkluderat en stor variation av träslag. Från fabriken lastar vi ut varor via lastbil, tåg eller fartyg.

Genom åren har omfattande investeringar genomförts för effektivisering vilket resulterat i att vi står rustade inför 2021 med mer kapacitet än någonsin. Vår brandskyddsfabrik står under tredjeparts tillverkningskontroll av RISE men ingår även i ett kontrollsystem bl.a. från Wood Protection Association (WPA) i Storbritannien samt Treteknisk Institut i Norge.

Våra resurser består av två industriellt styrda vakuumtryckautoklaver, som är den enda teknik enligt träskyddsbranschen som garanterar kvalitativ och långvarig prestanda mot brand.

Fixering av brandskyddsmedel och reglering av fuktkvot sker i fyra speciellt utvecklade torkkammare.

Fakta

 • 2st processtyrda autoklaver (2x13 m, 2,5x8 m)

 • 250 m3 acklimatiserings-kammare

 • 430 m3 inlastningszon

 • 2x105 m3 KDAT fixeringstorkar

 • 2x25 m3 KDAT fixeringstorkar

 • 7.900 m2 produktionsyta

 • 21.000 m2 lageryta

 • 960 m2 kontor med konferenslokal för 24 personer

 • 2*500 kW biobränslepanna

 • 500kWp solenergianläggning

 • 7 st eltruckar (5t, 4.5t, 3.5t, 2.5t, 2t, 1.5t)

 • 1 st dieseltruck (8t). Ny 8ton eltruck kommer Q2-2021.

 • 1 st hjullastare (12t)

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)