Skip to main content

ARBETSMILJÖ, MILJÖ OCH KVALITET

Woodsafe Timber Protection är Nordens ledande producent av brandimpregnerade trävaror. Verksamheten bedrivs vid anläggningen i Västerås.
Vår verksamhet ska karaktäriseras av en god, säker och utvecklande arbetsmiljö och ett aktivt miljöarbete med en strävan att minska verksamhetens miljöpåverkan samt ha ett tydligt fokus på att hjälpa våra kunder till framgång.

Vi ska:

 

Vi förväntar oss att varje medarbetare:

 

Miljöpolicy & hållbar omställning

Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på oss. Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening innebär följande:

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)