Skip to content

Vår fabrik

Woodsafe Timber Protection AB brandskyddsfabrik i Västerås har helt och hållet byggts upp och anpassats för hållbar brandskydddsimpregnering och torkning av såväl stora som små batcher inkluderat en stor variation av träslag. Vi säljer inget virke. Vi utför legoimpregnering till våra partners som levererar över hela Europa och delar av världen. Från fabrik lastar vi ut på lastbil för att i mån av behov lastas om till tåg eller båttransport. 

Teknik som garanterar kvalitativ & långvarig prestanda mot brand

Genom åren har vinster återinvesterats i bolaget för att möta våra intressenters förväntan på leveranskapacitet och effektivitet, vilket resulterat i att vi står rustade 2022 för mer kapacitet än någonsin. Vår produktion avspeglar spårbarhet och kvalitetssäkring genom hela kedjan via WQS (Woodsafe Quality System) som ingår i tredjeparts tillverkningskontroll av Wood Protection Association (WPA) i Storbritannien, RISE i Sverige och Tretekniskt Institutt i Norge.

Våra resurser runt hela värdekedjan är specialanpassade och utvecklade för att nå maximal kapacitet, effektivitet och säkerhet för medarbetare samt skyddsåtgärder för mark och vatten. 

Är ett mindre fotavtryck viktigt? Självklart!

Hållbara produkter och produktionskedja är avgörande viktigt. Woodsafe Timber Protection AB ser framför sig att det är ett måste att hela värdekedjan måste vara resurs effektiv för att spara på jordens resurser. 

Våra insatser för att minska fotavtryck är omfattande, men vi kan göra mer. Insatser värt att nämna är bland annat: all belysning är utbytt mot LED, motorer och ventilation utbytta mot nya resurssnåla, vattenåtervinning, ventilationsåtervinning med mera. 

Grass Footprints-E02-2k
 • 2 st processtyrda autoklaver (2x13 m, 2,5x8 m)
 • 960 m2 acklimatiseringslokal
 • 430 m3 inlastningszon
 • 2x105 m3 KDAT fixeringstork
 • 3x160 m3 KDAT fixeringstork
 • 2x25 m3 KDAT fixering
 • 7.900 m2 produktionslokal
 • 15.000 m2 in- utleveransplan
 • 72.000 m2 expansionsmark
 • 960 m2 kontor med konferenslokal för 24 personer
 • 2 x 500 kW biobränsleanläggning
 • 498 kWp solenergianläggning
 • 7 st eltruckar (8t, 5t, 4,5t, 3,5t, 2,5t, 2t, 1,5t)
 • 2 st 12t fossildriven lastmaskin (2022 årsmodell)

Se vår hållbarhetsfilm

Att berätta om vårt hållbarhetsarbete är inte så lätt, och troligtvis inte lika inspirerande i jämförelse med att se på vår hållbarhetsfilm från fabriken.

Här förklarar vi delar av vårt proaktiva arbete, för att möta samhällets krav och vårt bidrag till Agenda 2030.