Skip to content

Din säkerhet.
Vårt uppdrag varje dag.

Strax utanför Västerås ligger Europas största nav för brandimpregnering av trä. Woodsafe Timber Protections brandskyddsfabrik avspeglar effektivitet med resurssnåla processer, klimatneutrala energikällor och en arbetsplats med svenska värderingar för säkerhet och medarbetare välbefinnande i fokus.

Bygga med brandskyddat trä?
Törs du chansa?

Vissa säger... Inga problem, vi löser det.

På WOODSAFE® säger vi... Låt oss diskutera tillsammans vad vi kan hjälpa dig med. Vi är uppriktiga med dig eftersom vi vet att ingenting är självklart när det kommer till att välja brand-impregnerat trä. Allt handlar om upp till bevis för dokumenterade egenskaper, inte upp till en chansning. Och det är precis därför vi också vill berätta att kvalitativ brandimpregnering inte är någonting som bara ploppar upp som ingenting. Att leverera en kvalitets produkt så krävs mångårig erfarenhet, långsiktiga investeringar i effektivitet, hållbara resursuttag och kvalitativ produktutveckling i egen regi. Först då kan du känna dig trygg i ditt val av brandimpregnerat trä.

Vi ger dig bollen att känna dig trygg i vår 30åriga expertis av brandimpregnerade träprodukter i egen regi.

Små fötter kan ha stort klimatavtryck!

Vissa säger... Vårt brandskyddsmedel är grönt.

På WOODSAFE® säger vi... Det är helheten som spelar avgörande roll, inte delar av den. Det är viktigt att förstå helheten i en fabrik och alla delar av förädlingsprocessen enligt Scope 1, 2 och 3 och självklart efterlevnad av REACH och regelverket. Om produktionen utförs exempelvis i Polen med majoritet av fossila bränslen. Vart tog då den gröna profilen vägen?

I WOODSAFE® fabriken används elektricitet från egen solenergi anläggning, samtliga truckar laddas med egen solenergi, förbränning av bränsle för värme och processer är CO2 neutral från träpellets, restprodukter återanvänds i produktion eller källsorteras, elmotorer och belysning är optimerade och tids styrda, processvatten återvinns. Detta är vad WOODSAFE® menar med att se till helheten, inte delar av den.

Grass Footprints-E02-2k
 • 2 st processtyrda autoklaver (2x13 m, 2,5x8 m)
 • 960 m2 acklimatiseringslokal
 • 1800 m2 inlastningszon, lager under tak
 • 2x105 m3 KDAT fixeringstork
 • 3x160 m3 KDAT fixeringstork
 • 2x25 m3 KDAT fixering
 • 7.900 m2 produktionslokal
 • 15.000 m2 in- utleveransplan
 • 72.000 m2 expansionsmark
 • 960 m2 kontor med konferenslokal för 24 personer
 • 2 x 500 kW biobränsleanläggning
 • 498 kWp solenergianläggning
 • 7 st eltruckar (8t, 5t, 4,5t, 3,5t, 2,5t, 2t, 1,5t)
 • 2 st 12t fossildriven lastmaskin (2022 årsmodell)

Ta en paus och titta på vår hållbarhets film.

Allt prat om hållbarhet kan bli tröttsamt efter en stund eftersom hållbarhet handlar om så mycket mer än miljöbedömnings system. Ta en paus och se vår film som ger en inblick i Woodsafe Timber Protections hållbarhetsarbete.