Skip to content

Vår verksamhet

Vår verksamhet är 100% brandimpregnering

Att bygga med trä är ingenting nytt, det har gjorts i generationer världen över. Men att bygga nya samhällen där höga, breda och komplexa träbyggnader växer fram i allt snabbare takt är nytt och  kräver kompetens och tekniska lösningar mot brand.

Woodsafe Timber Protection AB är en industriell tillverkare med certifierad behörighet att förädla och placera träprodukter med egenskaper mot brand för användning som byggmaterial, både exteriört och interiört enligt Europeisk byggproduktförordning 305/2011, samt nationella byggregler. Verksamheten bedrivs i fabrik strax utanför Västerås, där vi i samarbete med partners förädlar olika träslag för distribution till bland annat Sverige, Norge, Danmark, Holland, Belgien, Frankrike, Grönland, Island, Storbritannien, Irland och New Zealand.

Woodsafe Timber Protection AB:s unika teknologi innebär en förädling av träets naturliga egenskaper vid brandpåverkan, och upprätthåller högsta krav för brännbart material. Träslaget i sig som behandlas blir i symbios med den brandimpregnering som uppnår brandklassningen SP FIRE 105, Euroklass B-s1,d0 eller -s2, beroende på träslag och monteringsförhållande.

Sedan 2009 är produkterna CE-certifierade enligt CPR305/2011 (CPD 89/106) och nationellt typgodkända sedan 2008. Vi är certifierade av anmält ackrediterat organ (RISE, 0402) för vårt systematiska kvalitet och ledningsystem enligt ISO 9001:2015, samt miljöarbete enligt 14001:2015. Vår verksamhet är till hundra procent dedikerad brandimpregnering som innebär trygghet för nedströmsanvändare.

12_vår verksamhet

“Våra processer skapar möjlighet för byggherre att ge arkitekten i uppdrag att rita bygnader av trä, där sakkunnig brandkonsult får sina brandtekniska krav tillgodosedda via våra certifierade produkter. I skede för upphandling finns tillgången via våra samarbetspartners inom träindustrin, som sömlöst hanteras i en värdekedja för att levereras till entreprenörens arbetsplats som överlämnas till byggherren och familjen. Ett samtal och cirkeln är sluten”

Vår process

Uppmärksammade projekt 2021

WOODSAFE® brandimpregnering

100+ kontrollpunkter

Kvalitetskedja

k1


Ankomstkontroll & registrering i WQS

k2


Avplastning & märkning av paket

k3


Maskinell hantering av virke vid
upp- och nedstackning av paket

k4


Vakuumtryckimpregneringsprocess
kopplad mot träslag & brandklass


k5


Torkning & fixering av brandskyddsmedel
i specialla torkkammare

k6


Kvalitétskontroll & emballering
inför leverans till arbetsplats

k7


Färdig brandimpregnerad träprodukt
WOODSAFE® PRO™ eller WOODSAFE® Exterior WFX™