Skip to content

Vad är likvärdig produkt?

Brandskydd handlar om säkerhet

I brandskyddsdokumentation anges ett specifikt fabrikat som uppfyller de tekniska krav som ställs på produkten. Men för att inte gynna en viss leverantör anges ”eller likvärdig” i upphandling och brandskyddsdokumentationen. Vid upphandling som gör avsteg från ursprunglig föreskrivande så är ansvaret på bygghandeln att bevisa att egenskaperna är likvärdiga, precis som det är inköparens ansvar mot sin uppdragsgivare att besitta sådan kunskap att ”eller likvärdiga” egenskaper verkligen är likvärdiga på samtliga betydelsevärda punkter för säkerheten.  

Wstp-WFX-3 1350X900
Viktiga faktorer att ta i beaktning vid upphandling av brandskyddsbehandlat trä:
  • Innehav av CE certifikat
  • Innehav av typgodkännandebevis
  • Bruksklass enligt EN16755 INT1, INT2, EXT
  • Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015
  • Miljöledningssystem ISO 14001:2015

Konkurrens på lika villkor enligt begreppet ”eller likvärdig”

En sund marknad med konkurrens på lika villkor är grunden för näringslivet och byggande med trä. Konkurrens är bra med förutsätter att upphandling och användande av brandskyddat trä är specifik, inte på ett ungefär lika. Valet av produkt och fabrikat är självklart fritt att välja själv, men att som exempel enbart se till brandklassen och blunda för om produkten är lämplig att använda för ändamålet är inte förenligt med seriöst hållbart byggande.