Skip to content

Nu är det bevisat igen

WOODSAFE® Exterior WFX™ brandimpregnering ger beständig brandklass i din träpanel utan ytbehandling.

Exterior WFX™ är en premiumprodukt att lita på och som uppfyller brandsäkerhetskraven för exteriör fasadbeklädnad, utan skyddande ytbehandling, i linje med försäkringsbolagens ökade brandkrav för träbyggnader och flervåningshus.

I skuggan av ökande efterfrågan och användande har tvivel om brandskyddets beständiga egenskaper hörts från brandkonsulter och försäkringsbolag. Från USA som är världens största marknad för brandimpregnerat trä är budskapet till byggsektorn.

Exterior WFX™ är en premiumprodukt att lita på och som uppfyller brandsäkerhetskraven för exteriör fasadbeklädnad, utan skyddande ytbehandling, i linje med försäkringsbolagens ökade brandkrav för träbyggnader och flervåningshus.

 

"UP TO CODE. NEVER UP TO A CHANCE!"

- "Under mina 31 år i branschen har jag aldrig upplevt att så många träpaneler accepteras och används som fasad i flervåningshus, trots att godkända bruksklassegenskaper enligt EN16755 EXT inte bevisats. Det borde vara en självklarhet för alla byggare att inte acceptera brandskydd utan brandbeständiga egenskaper, men så verkar inte vara fallet tyvärr. Vi ser flera exempel på att marknaden väljer miljömärkning före beständig brandsäkerhet vilket är att riskera säkerheten för de boende i exempelvis högre hus med stora fasader", berättar Thomas Bengtsson, grundare av Woodsafe Timber Protection AB.

Exterior WFX™ är godkänd i miljöbedömningssystemen Byggvarubedömningen och Sunda Hus så ingen kompromiss med brandkrav och miljöbedömning behöver göras.

Enligt den senaste provningen, utförd och klassificerad av RISE, bevisades godkända egenskaper igen, enligt EN16755. Exterior WFX™ utsattes för hygroskopiprov (fuktkänslighetstest) och accelererad åldring inkluderat UV-ljus och brandprovades före och efter åldringen enligt SBI-metoden med upprätthållen Euroklass B.

- "Det som är extra glädjande är att klassificeringen bevisat och ringat in att Exterior WFX™ klarade kriterierna på en bredare och mer kvalitativ nivå. Jag förklarar gärna mer för den intresserade så ta gärna kontakt", säger Peter Johnson, Produkt- och Utvecklingschef på Woodsafe Timber Protection AB.

 

För mer information, kontakta:

Peter Johnson, Produktchef- och Utvecklingschef

+46 10 206 72 37.  peter.johnson@woodsafe.com