Skip to content

Ekonomisk kalkyl

Woodsafe ger mervärde

Vid första anblicken kan kostnaden för brandimpregnerat trä uppfattas som dyr. Men priset inkluderar så mycket mer än bara brandskyddet av träet. Vid upphandling av Woodsafe brandskyddat trä omfattas produkten av typgodkännandebevis, CE-märkning, tillverkningskontroll, ISO 9001 och ISO 14001. Det du betalar för är alltså en tjänst som ger dig all nödvändig egenskap och dokumentation som lagen kräver.

Utöver vårt omfattande kvalitétssystem har produkten alltid 6 sidors brandskydd, godkänt att användas både i exteriör och interiör miljö med minimalt underhåll. Allt detta backas upp av sakkunnig rådgivning via teknisk support och våra väletablerade samarbetspartners. Att jämföra kostnaden för Woodsafe, jämfört med brandmålning på arbetsplats, måste jämföras matchande egenskaper. 

AdobeStock_122404241

Industriell impregnering

En annan avgörande skillnad mellan Woodsafe brandimpregnering som tillverkas i fabrik, jämfört med brandskyddsmålning på arbetsplats, manuellt påförd med roller, pensel eller spruta, är att sådan applikation är svår, om inte ”omöjlig” att kvalitetssäkra. Detta till skillnad från industriell impregnering där det finns ett kontrollsystem, datorer som styr process och flödesmätare för impregneringsmängd.

Woodsafe innebär alltid "betala för 1 sida och få 6 sidor på köpet"

Monteringsförhållandet vid brandprovning måste överensstämma med den faktiska applikationen i ditt byggprojekt och förvaltning. Montering med luftspalt, glespanel och perforering är faktorer som kräver eftertanke, precis som kombinationen med isolering och substrat.

Exempel på eftertanke är glespanel, som kräver 6 sidors brandskyddbehandling, vilket alltid är fallet med Woodsafe-systemet. Om brandskyddsmålning på plats är ett alternativ, är det då målat på samtliga 6 sidor?  

Prisexempel

Prisexemplet beräknas utifrån täckande bredd 1000 mm (1m2) till ett generellt pris på 150 kr per m2, och prisjämförelsen presenteras i kronor per löpmeter. Observera att priset (150 kr/m2) inte avspeglar marknadspriser, som kan variera beroende på leverantör och träslag. Prisexemplet avser enbart brandskydd, inte träpanel eller plywoodskiva. Nedan presenteras prisexempel för Woodsafe brandimpregnering i relation till brandskyddsmålning:

PayBack Time 21x145mm

Brandskydd av Exteriör panel 21x145mm (Prisindikation)

Brandskydd av Interiör panel 22x70mm (Prisindikation)

Underhållskostnad i 8års intervall (enbart målning)

Inköp och 8års underhållsintervall inkluderat tidigare åtgärd

IMG_0034