Skip to main content

Woodsafe är alltid priset för ”betala för 1 sida och få 3 sidor på köpet” i relation till brandskyddsmålning

Detta är en fördel som byggherrar och inköpare bör ta i beaktning när du jämför Woodsafe brandskydd med brandskyddsmålning som oftast enbart inkluderar en sida eller i bästa fall tre sidor.

Woodsafe brandskydd inkluderar alltid 4sidors brandskydd, dokumentation, arbetskostnad. Det som tillkommer är frakt till arbetsplats, eventuell kulörsättning och själva träprodukten. Ofta är detta någonting som glöms bort i jämförelse med brandskyddsmålning där priset ofta enbart avser applicerad färg på 1st sida, ibland enbart färg utan arbetskostnad vilket således tillkommer som en överraskning

En annan avgörande skillnad mellan Woodsafe brandimpregnering som tillverkas i fabrik jämförd med brandskyddsmålning på arbetsplats manuellt påförd med roller, pensel eller spruta är att sådan applikation är svår om inte ”omöjlig” att kvalitetssäkra, till skillnad från industriell impregnering där det finns ett kontrollsystem, datorer som styr process, flödesmätare för impregneringsmängd osv.

Kom ihåg att montering med luftspalt och glespanel samt perforerad plywood kräver fyra sidors brandskydd och i varje borrat hål. Som inköpare, kalkylator, beräkningskonsult eller beställare måste du ta med detta i din kalkyl för att den ska hålla.

Till höger presenteras prisexempel för Woodsafe brandimpregnering i relation till brandskyddsmålning. Prisexemplet beräknas utifrån täckande bredd 1000 mm (1m2) till ett generellt pris på 150 kr per m2, och prisjämförelsen presenteras i kronor per löpmeter. Observera att priset (150 kr/m2) inte avspeglar marknadspriser som kan variera beroende på leverantör och träslag. Prisexemplet avser enbart brandskydd, inte träpanel eller plywoodskiva.

Nedan finns en priskalkylator som avspeglar mer av det verkliga priset baserat på utförande och den faktiska kostnaden för brandskyddsmålning (skall inkludera arbetskostnad för målaren) i jämförelse med impregnering.

Frågor och svar

Nedan visas PayBack Time där Woodsafe PRO jämförts med Novatherm 2FR.

Källa: Mälardalens Högskola

Priskalkylator

PROJEKTINFORMATION
Projekt:
Ort:
Land:
Typ av byggnad:
Produkt:
Användningsområde:
INDATA
Träslag
Dimension - tjocklek (mm)
Dimension - bredd (mm)
Yta exponerad mot omgivning(m2)
Hur många lager panel är det?
c/c avstånd mellan panelbrädor lager 1
c/c avstånd mellan panelbrädor lager 2
Alternativkostnad för målning (kr/m2)
BERÄKNINGSRESULTAT
NYCKELTAL
Antal löpmener (m) per m3
Antal löpmeter (m) per m2 lager 1:
Antal löpmeter (m) per m2 lager 2:
Totalt antal löpmeter per m2 lager 1 och 2
Alternativ 1 - WOODSAFE Impregnering
Antal löpmeter i projektet
Beräknad volym (m3)
Träslag
Jämförelsepris
Alternativ 2 - Målning
Träslag
Total målningsyta (m2)
Jämförelsepris
Sammanfattning projektkostnad
Impregnering
Målning
Besparing med impregnering