Skip to content

Byggherre, förvaltare

Header3_startpage-1

Hej Byggherre
När du vill få bästa utbytet av din investering. Hör av dig till oss!

Som byggherre definieras den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  I egenskap som byggherre kan det vara företag, kommun, statlig myndighet, fysisk person eller bostadsrättsförening. Oavsett vem så är det byggherrens ansvar att egenskaper i lovet i startbesked uppfylls och för att lovet skall ges slutbesked. 

I de fall brandkrav ställs på trämaterial är det viktigt att se till helheten, det vill säga, brandklass, funktion, underhåll, bruksklass och underhållsintervall. Låt oss hjälpa dig med saklig support så minimerar du risken för byggfel och ökade kostnader.

Känner du till dina
skyldigheter som byggherre?

Som byggherre är du ytterst ansvarig om byggentreprenören inte följer spelreglerna att använda certifierade produkter. Det är byggherren som ska överlämna rätt dokumentation och intyg vid slutbesiktning för att erhålla slutbevis från byggnadsnämnden och därmed få tillträde till byggnaden.

Även om det finns byggherrar som resonerar att "Det blir entreprenörens problem att lösa situationen om det visar sig att produkten är felaktigt dokumenterad", så tror vi med största säkerhet att du som byggherre inte blir speciellt glad om det visar sig att dina hyresgäster inte får flytta in i bostäderna, eller att de företag som ska öppna sin verksamhet i gallerian inte får göra det, eftersom entreprenören eller byggherren använt produkter som inte är certifierade och därmed måste bytas ut innan slutbevis kan fastställas. Som byggherre och förvaltare av byggnadsverket har du det yttersta ansvaret av byggnadens brandskydd, och i förlängningen den aktör som får underhållskostnader på ditt bord.

Att välja träpanel med felaktig dokumentation kan bli mycket kostsamt. Att välja träpanel som - oavsett metod (impregnering/färg) - behandlats utan beständiga egenskaper är en dålig investering och bortkastad investering.

WOODSAFE®
ger dig ALLT-I-ETT

Det enda sättet för dig som byggherre och förvaltare att känna dig trygg är att kräva prestandadeklaration, CE-märkta och typgodkända produkter där bl.a. brandbeständiga egenskaper framgår. 

Känner du dig osäker eller helt enkelt vill få sakkunnig support, kontakta oss för ett professionellt bemötande och sakkunnig information för de alternativ som passar ditt projekt på bästa möjliga sätt.

Välkommen att kontakta oss

SP FIRE 105

Läs mer

K210/B-s1,d0

Läs mer

B-s1,d0 massivt trä

Läs mer

B-s1,d0 plywood

Läs mer